Doktorn hittar inget fel får ofta Tandvårdsskadeförbundets medlemmar höra. Läkare som tittar patienter i munnen eller samarbetar med tandläkaren upptäcker inte alltför sällan orsakerna till de mystiska sjukdomarna. Det kan antingen handla om allergier mot metaller eller om bakterier och andra mikroorganismer som frodas i tandköttet eller i rotfyllda tänder och sprids till andra delar av kroppen.

Flera forskningsrapporter om orala infektioner och symtom i andra delar av kroppen har publicerats. Här redovisas en reviewartikel från år 2000. Det är hög tid att skolmedicinen tar in denna kunskap för att komma tillrätta med alla till synes oförklarliga sjukdomar och det är i dag väldigt många som saknar förklaring till symtomen. 

Orala infektioner, dvs infektioneri munhålan kan ge sekundära infektioner i andra delar av kroppen, enligt den refererade forskningsrapporten. Det handlar om infektioner då bakterier från exempelvis rotfyllningar eller tandköttet sprids, men också om gifter som bakterierna bildar.

Bakteriepåverkan kan exempelvis orsaka infektion i hjärtklaffarna och lungorna eller utslag på huden. Gifterna kan orsaka problem med hjärtat, hjärnhinneinflammation eller inflammation i ansiktsnerverna och mycket mer. Inflammationer bildas främst på grund att immunförsvaret reagerar mot bakteriernas gifter eller de proteiner som bildas.

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar känner väl till problem orsakade av bakterier eller andra mikrooganismer från munhålan. Att försöka hitta orsaken till mystiska infektioner eller inflammationer är angeläget för att minska folks sjukdomsbörda. Särskilt finns anledning att undersöka bakterier från munhålan och läkare bör därför antingen samarbeta med tandläkare eller själva lära sig hitta orsakerna till eventuella besvär i munhålan istället för att psykologisera problemen.

Dock anser forskare att kunskaperna inte är tillräckliga för att kunna dra långgående slutsatser gällande hur infektioner i munhålan påverkar övriga kroppens välmåga. Dock anses en rad sjukdomar som diabetes och reumatisk artrit delvis kunna härledas till bakterier i munhålan. Mer forskning behövs dock enligt forskarna för kunna ge generella råd om livsstil etc.

Den som är oförklarligt sjuk kan dock försöka hitta orsakerna i munhålan. 

Till forskningsrapporten från 2000 (engelska)
Till forskningsrapport från 2015 (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu