Borrelios är inte ovanligt bland tandvårdsskadade och symtomen liknar metallförgiftning. Nu finns ytterligare en sjukdom som sprids via fästingar och som åtminstone i södra Sverige finns hos många som har borrelios. Det handlar om parasiten Babesia som finns i omkring 16 procent av dem som drabbats av bakterien Borrelia. Organsvikt, feber och muskelvärk liksom extrem trötthet är vanliga symtom, vilket liknar både borrelios och symtom hos kvicksilverskadade personer.  

Flera fall av babesios har konstaterats,  i södra Sverige, och beskrivits i litteraturen vilket redovisas i en artikel i Läkartidningen. Artikelförfattarna konstaterar att diagnosen ofta dröjer altför länge vilket kan förvärra symtomen och orsaka organsvikt och i värsta fall död.

I två fall finns beskrivet, enligt artikeln, att man via blodutstryk fann en massiv parasitemi med Babesia divergens.Parasiterna kunde bekämpas och patienterna tillfrisknade snabbt. Problemet enligt artkelförfattarna är att infektioner orsakade av Babesia ofta "befinner sig utanför den dagliga medvetenheten i kliniken". 

Borreliabakterien är svår att påvisa och Babesiaparasiten är om möjligt ännu svårare då man normalt i vården inte letar efter den sistnämnda. Sannolikt finns även andra bakterier, parasiter och virus som vi i dag inte känner till och som i vissa fall kan ge upphov till oförklarliga symtom som trötthet och värk. 

Se mer i Läkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu