Svår B12-brist upptäcktes inte på flera tiotals år. Wenke Nilssen fick diagnosen diffus smärta och medicinerades med smärtstillande medel och antidepressiv medicin från nitton års ålder. Injektioner med vitamin B12 hjälpte när en läkare testade, men trots det fick hon inte fortsätta då proverna visade att värdena normalisterats. Hon åkte till en specialistklinik i Nederländerna och fick där rätt behandling. 

Wenke Nilssen hade fruktansvärda smärtor i hela kroppen, tappade allt hår, fick balans- och koncentrationsbesvär och slutligen afasi. B-12 injektioner visade sig hjälpa, men Wenke behöver sådana var tredje dag, men det förstod inte hennes norska läkare. 

Så snart värdena hade gått upp fick hon inte längre recept på B12-sprutor. Trots att hon fick tillbaks sina allvarliga symtom vägrade läkaren att skriva ut B-12 på recept. Hon menar att läkarna i Norge enbart litar till provtagning och inte förstår att det kan finnas individuella skillnader. 

Hon åkte istället till en särskild klinik i Nederländerna specialiserad på B12-brist och kan nu få ta hem B12 som räcker ett helt  år. Fortfarande vägrar läkaren hemma i Norge att skriva ut B12, eftersom värdena är normala, vilket ju kan bero på att hon hela tiden medicinerar  med B12. 

Det finns många fler som lider av allvarlig B12-brist och därför ordnar nu denna kvinna resor till Amsterdam där kliniken finns. Det är ett tips även för svenska patienter som antingen vet att de mår bättre av B12-injektioner eller har oförklarliga besvär trots att alla metaller i tänderna är borta. 

Till mer information på TF-Hälsa
Till B12 föreningen i Norge
Till kliniken i Amsterdam (holländska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu