Många tandvårdsskadade är extremt trötta och förbättras av vitamin B-12-injektioner. Ofta behövs tillskottet regelbundet livet ut. Läkaren och docenten Björn Regland bekräftar nu i Läkartidningen att kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi kan förbättras med regelbundna injektioner av vitamin B-12 och B-9 (folsyra). Symtom som är vanliga bland amalgamskadade personer. 

- Det är närmast ett organiserat motstånd mot att ge vitamin B-12-injektioner i sjukvården i dag, skriver Björn Regland i sin artikel i Läkartidningen. Han redovisar foskning inom området och menar att höga homocysteinhalter är utmärkande för personer med extrem trötthet liksom för dem med fibromyalgi. Två symtom som är vanliga bland amalgam- och kvicksilverskadade personer. 

Vitamin B12 samverkar med folsyra (vitamin B9) och båda är nödvändiga för att upprätthålla den så kallade metyleringskapacitet i kroppens celler. Björn Regland berättar att det finns särskilda markörer i blodplasman som visar att ME- och fibromyalgipatienter har för lite metylerande substanser i blodet. Genom tillsatser av vitamin B-12, folsyra, vitamin B6, glycin och serin (de senaste två är aminosyror) ökar metyleringen och samtidigt minskar blodets halt av homocystein.

Trots de många vetenskapliga bevisen och att behandlingen är helt ofarlig är den konventionella vården kallsinnig till vitamin B-12 injektioner. För många kan det dock räcka att ta stora mängder vitamin B12 under tungan då vitaminet tas upp via slemhinnan. Dock behövs doser om minst 1000 mikrogram. Det är också klokt att tillföra folsyra, vitamin B6, glycin och serin då dessa hänger ihop och stimulerar metyleringsprocessen i kroppen.

Till artikeln i Läkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu