Många tandvårdsskadade är extremt trötta och förbättras av vitamin B-12-injektioner. Ofta behövs tillskottet regelbundet livet ut. Läkaren och docenten Björn Regland bekräftar nu i Läkartidningen att kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi kan förbättras med regelbundna injektioner av vitamin B-12 och B-9 (folsyra). Symtom som är vanliga bland amalgamskadade personer. 

- Det är närmast ett organiserat motstånd mot att ge vitamin B-12-injektioner i sjukvården i dag, skriver Björn Regland i sin artikel i Läkartidningen. Han redovisar foskning inom området och menar att höga homocysteinhalter är utmärkande för personer med extrem trötthet liksom för dem med fibromyalgi. Två symtom som är vanliga bland amalgam- och kvicksilverskadade personer. 

Vitamin B12 samverkar med folsyra (vitamin B9) och båda är nödvändiga för att upprätthålla den så kallade metyleringskapacitet i kroppens celler. Björn Regland berättar att det finns särskilda markörer i blodplasman som visar att ME- och fibromyalgipatienter har för lite metylerande substanser i blodet. Genom tillsatser av vitamin B-12, folsyra, vitamin B6, glycin och serin (de senaste två är aminosyror) ökar metyleringen och samtidigt minskar blodets halt av homocystein.

Trots de många vetenskapliga bevisen och att behandlingen är helt ofarlig är den konventionella vården kallsinnig till vitamin B-12 injektioner. För många kan det dock räcka att ta stora mängder vitamin B12 under tungan då vitaminet tas upp via slemhinnan. Dock behövs doser om minst 1000 mikrogram. Det är också klokt att tillföra folsyra, vitamin B6, glycin och serin då dessa hänger ihop och stimulerar metyleringsprocessen i kroppen.

Till artikeln i Läkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu