Tandvård är dyrt för den enskilde och särskilt om man jämför med hälso- och sjukvåren. Tandläkartidningen tar i en artikel upp wiplashskador som ofta leder till problem med käken och tänderna. Ibland kan det till och med vara så att skadorna upptäcks först hos tandläkaren. Bettjusteringar och annat som kan behövas får patienterna betala själva. Det leder till att en en del med sjukersättning inte går till tandläkaren för att rätta till problemen. Det samma gäller fyllningsbyten och borttagning av rotfyllningar. 

Wiplashskador leder ofta till problem med tänder och käkar, en del kan få svårt att äta och kan ha smärtor. En del av dessa problem kan tandläkaren rätta till, enligt Eva Lampa, som forskat inom området. Hon uppmärksammar också att ett hinder för god vård är att det kan bli dyrt för patienten att åtgärda sina besvär inom tandvården. 

Samma problem har många som har besvär av sina tandfyllningar, rotfyllda tänder eller annat som har med tänder och munhåla att göra. Patienten som går till tandläkaren får betala merparten själv, vilket är helt annorlunda än i hälso- och sjukvården. 

En kvinna som varit funktionshindrad i fyra år till följd av galvaniska strömmar mellan titanimplantat och metallbroar fick bekosta borttagning av broarna själv. Det kostade cirka 70 000 kr inklusive nya broar och nästan ingenting av detta betaldes av försäkringskassan. Anledningen till det sista var att det inte var något annat fel på broarna än att kvinnan fick kraftiga strömmar mellan metallerna som påverkade hennes tuggförmåga negativt och hon hade smärta och obehag i käkarna och i hela ansiktet. 

För den som har wiplashskador och har råd att gå till tandläkaren finns stora möjligheter att förbättra hälsan och minska värken. Detsamma gäller alla som är känsliga för sina tandfyllningar eller som har andra besvär i käkregionen. De som inte har råd får fortsätta att vara sjuka och belasta samhällets medicinska vård. 

Tandvårdsskadeförbundet anser att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och att tandvården ska inordnas i hälso- och sjukvårdens försäkringssystem. 

Till artikel om wiplashskador i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu