På måndag startar en internationell konferens om avgiftning av metaller som Tandvårdsskadeförbundet initierat och arrangerar. Skickliga och kunniga forskare medverkar och flera av dem har tagit ställning mot amalgam och mot gifter i vacciner. Avgiftning är västentligt för dem som har besvär av amalgam, titan etc. Forskningen är dock eftersatt på detta område och förhoppningen är att konferensen ska leda oss närmare evidensbaserad avgiftning.

Avgiftningskonferensen kallas METDETOX och är den första som specifikt handlar om avgiftning av metaller. Flera i vetenskapliga sammanhang väl kända professorer deltar och bland dessa kan nämnas Boyd Haley från USA, Swaran Flora, från Indien,  Ulf Lindh från Sverige och Christoffer Exley från England. Flera forskare som mest arbetat kliniskt deltar också, en av dem är Joachim Mutter som flera tandvårdsskadade varit patient hos. 

Det kommer att bli en intressant konferens med många intressanta deltagare som är forskare och flera är också mer vanliga läkare, tandläkare och terapeuter. Det märks att efterfrågan på en konferens av detta slag finns. Förhoppningen är att den ska stärka forskare som jobbar med avgiftning av metaller och att deras möjliheter att få forskningsanslag ökar.

Helst vill vi se detta som början till att kunna evidensbasera bra metoder för avgiftning. Tandvårdsskadeförbundets forskningsfond har gjort den här konferansen möjlig tack vare de ekonomiska medel våra medlemmar skänkt till fonden.

På årsstämman beslutade Tandvårdsskadeförbundet att forskningsfonden ska ombildas till stiftelse och då ökar möjligheten att ragga pengar till forskning om tandhälsa eller avgiftning. Kanske kan fonden/stiftelsen så småningom finansiera forskning som andra institutioner sällan bekostar.

På hemsidan kommer det daligen att rapporteras från Berlinkonferensen. En viktig anledning till att förlägga konferensen till annat land än Sverige är att det i Sverige finns ett motstånd mot denna typ av forskning och särskilt gäller det om amalgam och kvicksilver är involverat. Det finns också krafter i vårt land som hade kunnat motarbeta den här sortens konferens. Det har andra organisationer blivit varse och därför hålls konferensen i Tyskland..

Tyskland är ett land där man både forskar om och praktiskt utövar avgiftning bland annat av kvicksilver. I Europa har flera terapeuter, forskare, läkare och tandläkare aktivt hjälpt människor till att få effektiv avgiftning. Personer med MS, ALS, Alzheimers sjukdom och mycket annat har kunnat tillfriskna.

Gifter och särskilt metaller påverkar kroppen negativt, särskilt hos dem med försämrad avgiftning. Jordklotet förgiftas alltmer och metaller är en av flera orsaker till autoimmuna och degenerativa sjukdomar. Evidensbaserad avgiftning är därför angelägen. Förhoppningen är att denna konferens ska vara ett första viktigt steg mot mer aktiv forskning om avgiftning. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu