Zeoliter är ett naturligt lermineral som använts för avgiftning av metaller. En del kliniker har fått bra resultat, men det har ändå funnits en viss skeptisism eftersom vissa zeoliter innehåller aluminium som kan frigöras och påverka kroppen negativt. Nu har forskare från Kroatien sammanställt vetenskaplig litteratur om zeoliten Clinoptilolite, som används på djur och människor. 

Av den citerade forskningsrapporten att döma är kunskaperna om hur zeoliter agerar i kroppen oklart. Helt klart kan de avgifta och många terapeuter och läkare har fått bra resultat. Professor Per Arne Öckerman (www.biomed-ockerman.se/) har under flera år använt zeoliter för avgiftning och menar att resultatet blir bättre än med DMSA. 

Clinoptilolite avgiftar tarmen och avger också kisel som man bl a tror bidrar till avgiftning av aluminium, även immunförsvaret påverkas positivt och medlet åstadkommer en antioxidativ verkan. Exakta mekanismerna bakom dessa positiva effekter är inte kända enligt rapportens författare. De tror dock att effekterna i tarmen kan ge något slags eko till resten av kroppen. Mer forskning behövs för att avslöja varför vissa zeoliter fungerar bra för avgiftning och för att återställa kroppens funktioner. 

Idag finns ingen kontroll av de zeoliter som används och därför kan kvaliteten variera mycket. Eftersom lermineralerna ibland innehåller gifter kan de behöva renas för att vara säkra för användning på människor och djur.  Zeoliter kan dock vara värda att pröva för den som förgiftats på grund av dålig avgiftning. Kontrollera dock kvaliteten.

Läs mer här (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu