Great Plane Laboratory tar många intressanta prover. I undervisningssyfte arrangerar de många olika webbinarier som alla är välkomna att delta i. Webbinarierna läggs sedan ut på deras hemsida tillgänliga för alla intresserade. I juni strax efter avgiftningskonferensen i Berlin gavs ett webbinarium om avgiftning där Tracy Tranchitella går igenom olika avgiftningsvägar och hur man själv kan jobba med avgiftning.

Webbinariet tar upp många olika aspekter på avgiftning och menar att de allra flesta har många gifter i kroppen och ständigt avgiftar. Ibland kan man dock behöva jobba lite extra med avgifningen, Viktigt är att magtarmkanalen fungerar tillfredsställande. Överväxt av svampar och bakterier försämrar tarmens funktion och avgiftningen och hela ämnesomsättningen blir då negativt påverkad. 

Tracy Tranchitella anser att man ska jobba med kosten, se till att man dricker ordentligt, ta kosttillskott och framför allt sådana med svavel, röra på sig minst fyra gånger per vecka och jobba med avgiftning bland annat med svettning och bastubad.

Glutation är ett viktigt ämne som hjälper kroppen att avgifta sig. Glutation kan man ta intravenöst eller som liposomala preparat för att det ska komma kroppen till godo. Järnbrist och brist på vitamin B12 förekommer ofta hos dem som är dåliga avgiftare och de behöver kosttillskott av dessa ämnen. Men även andra vitaminer och mineraler behövs.

Hon anser att avgiftning ska ske långsamt och över lite längre tid för att nå bäst resultat. För många med känslighet för metaller är det nödvändigt med långsam avgiftning. Det stämmer väl med Tandvårdsskadeförbundets medlemmar som ofta är känsliga och kan bli sjuka av för hastig avgiftning. 

Se mer via denna länk

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu