I dag utsätts folk för betydande mängder metaller och andra föroreningar. De finns i maten vi äter, vattnet vi dricker och i luften vi andas. Därtill kommer piercing, tatueringar, tandfyllningar,  implantat av titan, rostfritt stål med mera. Ofta är implantat av metaller förorenade av andra metaller som nickel och vanadin. Metallexponering kan trigga igång sjukdomar vars orsak är svåra att upptäcka. Många kan behöva avgiftning för att bli friska. 

Giftiga metaller och behov av avgiftning har föranlett bildandet av flera organisationer som utbildar om hur man diagnostiserar och behandlar dem som förgiftats av metaller. En av dem är  organisationen  IBCMT (International Bo ard of Clinical Metal Toxicology) och även flera laboratorier sysslar med avgiftning som exempelvis Genova Diagostics. Bland annat utbildas läkare och terapeuter om hur man kan diagnostisera och åtgärda för hög giftbelastning.

Orsaker till att gifter stannar i kroppen och påverkar hälsan kan bero på:

 • Alltför hög exponering för gifter
 • Genetisk förmåga eller oförmåga till avgiftning
 • Näringsbrister 
 • Bakterieöverväxt i tarmen

För att bli av med gifterna ska man börja med att minska intaget av gifter och samtidigt bör kosten förbättras. Tillskott av näringsämnen och bakterier kan behövas.Bastubad inklusive infraröd bastu gör att man svettas ut gifterna. Men ibland räcker inte dessa åtgärder och då återstår att se till att gifterna i kroppen binds till speciella ämnen och att dessa förs ut ur kroppen på ett säkert sätt. 

Flera kelerande ämnen finns med stark bindning till metaller. EDTA binder och för ut kalcium, järn och bly, men fungerar inte särskilt bra för att avgifta kvicksilver.Däremot kan EDTA fungera bra för dem som har förkalkade kärl, vilket kan göra hjärtoperationer onödiga. DMSA  och DMPS används för att avgifta från arsenik, bly och kvicksilver.

En särskild kelator framställd för att specifikt avgifta från kvicksilver heter Irminix. Den är ännu inte godkänd som läkemedel. Kliniska försök pågår och dessa har kommit så långt att läkare kan begära särskilt tillstånd hos Läkemedelsverket för att använda detta medel vid höga kvicksilverhalter, allergier eller om patienten har hög oxidativ stress då medlet också är en bra antioxidant.

Forskningen om vilka behandlingar som minskar belastningen av metaller och hur de kan anpassas individuellt är eftersatt. Detta trots att giftbelastningen i dagens moderna värld ökar och sannolikt ger upphov till många olika sjukdomar. Mer forskning behövs och för tandvårdsskadade gäller framför allt avgiftning från kvicksilver, men även titan har börjat bli ett problem då många får titanimplantat och så gott som alla mediciner, tandkräm med mera innehåller titan. Metaller utgör problem för många.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu