Nu har avföringskapslar testats som bot mot svårbehandlad diarré. Många tandvårdsskadade har problem med magen och de viktiga tarmbakterierna. Tidigar har vi skrivit om Karolinska institutet som tagit fram kapslar med avföring och nu har även Linköpings universitet testat detta koncept. Fortsatt är det svårt för många att förvärva dessa bakteriestinna kapslar, men nu finns de på ytterligare ett ställe i Sverige. 

En vetenskaplig studie gjordes tidigare i Kanada med 116 patienter varav cirka hälften fick avföringskapslar och transplantation via tjocktarmen. Effekten var tydlig och 96 procent i båda grupperna med svårbehandlad infektion av Clostridium difficile blev bättre. De som svalde kapslarna tyckte det var mindre obehagligt och eftersom effekten blev lika bra oavsett hur bakterierna tillfördes ansågs kapslar och oralt intag vara det bästa alternativet.

Nu har alltså nya försök gjorts i Sverige vid Linköpingsuniversitet vilka refereras i Läkartidningen.

- Totalt 40 kapslar med avföring från en donator har de två patienterna som hittills fått behandlingen svalt, fördelat på två dagar, säger Lena Serrander, infektionsläkare och klinisk mikrobiolog vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon konstaterar att samtliga blivit helt av med sina diarréer.

Genom avföringstransplantation kan man få bukt med svåra diarréer orsakade av bakterien Clostridium difficile, där antibiotikabehandling mot någon infektion slagit ut den normala tarmfloran och banat väg för överväxt av denna bakterie. Lena Serrander säger också att fördelen med kapslarna är att behandlingen blir enklare och mindre obehaglig för patienten.

Till en behandling behövs 35-50 gram avföring från en frisk donator. Avföringen blandas med koksalt, mixas och silas innan den fördelas i kapslar. Därefter fryser man kapslarna till minus 70 grader för att inga sjukdomar ska finnas kvar och överföras till patienten. 

Tidigare har Tf-bladet haft en artikel om Karolinska institutets forskning om avföring och avföringskapslar för att få bukt med allvarliga tarmproblem. 

Till artikel i Tf-bladet om tarmfloran och tillförsel av bakterier
Till artikel om avföringskapslar från Linköpings universitet 
Till den vetenskapliga studien

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu