Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur det stod till med tandhälsan under vikingatiden. Studien ger nya kunskaper om vikingarnas munhälsa, och den ger indikationer om att tänderna varit viktiga i dåtida kultur.

I studien undersöktes 3 293 tänder hos sammanlagt 171 individer ur den vikingatida befolkningen i orten Varnhem i Västergötland. Varnhem är känt för omfattande utgrävningar av vikinga- och medeltida miljöer, inklusive gravar där skelett och tänder bevarats väl i markförhållanden som varit gynnsamma.

I studien arbetade forskningsteamet på institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet tillsammans med en osteolog från Västergötlands museum. Samtliga undersökningar gjordes i Göteborg, dit man transporterade skallar och tänder.

Kliniska undersökningar av tänderna gjordes med tandläkarverktyg under starkt ljus. Forskarna genomförde även röntgenundersökningar med samma teknik som används inom modern tandvård, det vill säga där patienten biter ihop med en liten fyrkantig bildplatta i munnen.

Resultaten visar att 49 procent av vikingabefolkningen hade en eller flera kariesskador. Barn med mjölktänder, eller både mjölk- och vuxentänder, var helt fria från karies. Av de vuxnas tänder var 13 procent kariesangripna, ofta vid rötterna.

Av fynden som gjorts framgår att det var vanligt med karies, tandinfektioner och tandvärk hos vikingabefolkningen i Varnhem. Studien visar dock även exempel på olika försök att ta hand om tänderna.

– Det fanns flera tecken på att vikingarna hade modifierat sina tänder, bland annat fanns spår efter användning av tandstickor, slipning av framtänder och även tandbehandling av tänder med infektioner, säger Carolina Bertilsson som är tandläkare och biträdande forskare, samt studiens förstanamn och korresponderande författare.

Ett intressant tecken på mer avancerade ingrepp var kindtänderna med filade hål, från tandkronan och in i pulpan. Dessa hål var troligen gjorda för att lätta på trycket och därmed dämpa svår tandvärk till följd av infektion. Den vikingatida tandläkarkonsten har troligen varit mer sofistikerad än man tidigare trott.

Länk till den vetenskapliga artikeln på PLOS ONE (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)