Bloggaren och barnläkare Mats Reimer har attackerat Tandvårdsskadeförbundet (Tf) och dess ordförande och bland annat insinuerat att Tf:s medlemmar är inbillningssjuka och att det nya läkemedlet Irminix med förmåga att avgifta från kvicksilver är en suspekt industrikemikalie.  Ann-Marie Lidmark (Tf:s ordförande) bemöter kritiken i Dagens Medicin och menar att Mats Reimers kritik inte har stöd i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Här följer ett några korta utdrag ur Ann-Marie Lidmarks bemötande av Reimers blogg.

Reimer påstår bland annat att Tf är en förening för människor som anser att de förgiftats av kvicksilver i amalgamfyllningar och insinuerar att dessa patienter är inbillningssjuka.

Ann-Marie Lidmark konstaterar att EU förbjudit amalgam på grupper som är särskilt känsliga för kvicksilver dvs barn, gravida och ammande kvinnor. Hon hänvisar också till de norska tandsköterskornas domar som ger dem rätt till skadestånd för att de utsatts för kvicksilver från amalgam. Med detta menar hon att det är väl etablerat att kvicksilver från amalgamfyllningar orsakar hälsoproblem. 

Reimers gör sig lustig över läkemedlet Irminix och nedvärderar det genom att antyda att det är en industrikemikalie och att lanseringen av detta läkemedel är något suspekt.

På detta svarar Lidmark att molekylen NBMI och Irminix är godkänt sedan 2012 som särläkemedel för behandling av kvicksilverförgiftning. Nu har fas II-studier genomförts och läkemedlet kan därmed förskrivas på dispens från Läkemedelsverket. Detta följer helt normal utveckling av ett läkemedel.  

Lidmark konstaterar att det är kontraproduktivt att raljera över olika behandlingsformer och terapier så som Mats Reimer gör. En öppen inställning behövs för att hjälpa sjuka eller funktionshindrade personer att fungera bättre i samhället och Lidmark konstaterar slutligen att "Om inget nytt får prövas kan ingen ny beprövad erfarenhet uppkomma".

Till artikeln på Dagens Medicins hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu