Nu uppmanas många att vaccinera sig mot influensa och särskilt äldre personer. Undersökningar visar att vaccinets skyddseffekt är bäst på unga och sämst på äldre personer. Hos äldre ger vaccinet immunitet endast hos 30 % av de vaccinerade. Har man därtill ett allmänt nedsatt immunförsvar och dålig tarmflora kan det till och med vara riskfyllt att vaccinera sig. Gör därför en egen risk-nytta analsys innan eventuell vaccination.

I en artikel i Dagens Medcin konstaterar smittskyddsläkaren i Norrbottens läns landsting att "Influensavaccinet är inte världshistoriens mest effektiva vaccin, med en skyddseffekt på i genomsnitt 60 procent. Hos äldre har vaccinet en ännu lägre skyddseffekt på cirka 35–40 procent." En anledning till detta är enligt artikel i Scientific American att viruset muterar.

Trots vaccinets bristande effektivitet har han nu fått med sig politiker och landstingledning på att starta en kampanj för att få fler bland personalen att vaccinera sig. Anledningen är att sjukvårdspersonalen förra året vaccinerade sig i ringa utsträckning, vilket enligt smittskyddsläkaren var orsak till den personalbrist som uppstod på Sunderbyns sjukhus förra julen på grund av influensan.

Att personal inom sjukvården avstår från vaccinationer är märkligt om vården verkligen tycker att det är bra med vaccinering mot influensa. 

En läkare från Uppsala har i ett brev till den vetenskapliga tidskriften BMJ tagit upp de individuella riskerna förknippade med vaccinationer och att dessa bör tas på större allvar. Mer forskning behövs säger författaren Rececca E Chandler och uppmanar till mer forskning om individuella risker för att göra vaccinationer mer säkra. 

Hon pekar bland annat på ökade risker som hör samman med individens genetik,  immunsystem och tarmflora. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar tillhör samhällets känsliga individer och det är inte ovanligt att få biverkningar efter vaccinationer. Många vill därför inte vaccinera sig. Det bästa vore förstås om det gick att peka ut vilka individer som kan komma till skada när de vaccinerar sig. 

 Till artikel i Dagens Medicin
Till Chandlers Letter to the editor 
Artikel i Scientific American

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu