Om man är missnöjd med tandvården, den medicinska vården eller upplever att vårdgivaren gjort ett allvarligt fel ska det anmälas. Sedan årsskiftet ska anmälan göras först till vårdgivaren som ska rapportera vidare till IVO i det fall något allvarligt inträffat. Det kan t ex vara att en person blivit allvarligt sjuk av sina fyllningar. Små vårdgivare, dvs enskilda tandläkare kan anmälas direkt till IVO.

Det nya klagomålssystemet trädde i kraft den 1 januari 2018. Tidigare anmäldes allt till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Nu har klagomålshanteringen lagts närmare vårdgivaren och som patient anmäler man direkt till vårdgivaren. Detta kan i fall med t ex tandläkarmottagningar med endast en tandläkare kännas obekvämt för patienten och ofta leder det inte heller någon vart. Tandläkaren har dock skyldighet att svara den som klagat inom fyra veckor. Om inte så sker är det lämpligt att gå till Patientnämnden alternativt IVO:

IVO har vid flera tillfällen svarat Tandvårdsskadeförbundet eller dess distriktsrepresentanter att undantag kan göras vid missnöjde med små företagare. Inom tandvården finns cirka 700 ensamföretagare så det finns många sådana tandläkarkliniker. I dessa fall kan det vara lämpligt att ringa IVO:s upplysningstjänst 010-788 50 00 eller använda deras webbformulär. Man har också rätt att vara anonym i denna form av anmälan. 

Privata tandläkare anslutna till Praktikertjänst har ett särskilt klagomålssystem: Anmälan görs till tel 010 128 36 00 eller via mail synpunter@ptjs.se. 

Privata tandläkare som är helt egna och är medlemmar i Privattandäkarföreningen som är privattandläkarnas branchorgan har ett annat system för klagomål och man ska då ringa tel 08 555 446 55 för att framföra synpunkter på behandling. Icke anslutna privattandläkare har denna braschorganisation inget ansvar för. Då finns endast IVO som alternativ vid klagomål (se ovan).

Om någon anser sig felbehandlad och vill ha skadestånd vänder och behandlats inom offentlig vård kan man få skadestånd via LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag). Se mer www.lof.se. I de allra flesta fall har tandläkaren en försäkring som ska täcka omgörning t ex om en krona spricker eller något annat inträffar. Det kan vara bra att veta vilka försäkringar och vilka villkor tandläkaren man går till har om det skulle inträffa något fel i behandlingen. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu