Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mottog tidigare klagomål från patienter. Numera ska man som patient först klaga till vårdgivaren och om man är missnöjd med svaret gå vidare till regionens patientnämnd (landstingsdriven vård, t ex folktandvården) alternativt till tandläkarnas förtroendenämnd (privattandläkare). En möjlighet om man inte vill klaga hos vårdgivaren  är att kontakta IVO:s  upplysningstjänst.

Upplysningstjänsten kan vilken privatperson som helst ringa till. Tjänsten är bemannad av personer som kan besvara enklare frågor och  berätta hur man som patient kan gå vidare. 

Bra är att upplysningstjänsten noterar frågeställningar och för statistik. Därför kan det vara bra att göra sin röst hörd via denna tjänst (se länk till hemsidan nedan) och man kan också få svar på frågor och det finns en hemsidan med blanketter att fylla i för den som föredrar det. I kontakt med upplysningstjänsten kan man vara anonym, vilket är svårt om man t ex anmäler en tandläkare.

Den formella vägen att klaga är annars att först gå till vårdgivaren och därefter till patientnämnden eller om det är privat tandläkare tandläkarnas förtroendenämnd. Ingen av dem har egentligen några befogenheter utan det är först då IVO träder in som det möjligen kan hända något.

Det nya klagomålsystemet som funnits något år är helt fel när det gäller tandvården. Flertalet tandläkare jobbar ensamma eller på små kliniker med några få anställda. Ska man klaga till chefen på en klinik med en tandläkare är det ju den behandlande tandläkaren som tar emot klagomålet. Sannolikt anser tandläkaren att denne inte gjort något fel. 

Ett annat problem, när det gäller att anmäla tandläkare, är att hela familjen och kanske också släkt, vänner och grannar går till samma tandläkare och det kan då kännas obehagligt att klaga på tandläkaren av rädsla för att bli dåligt bemött nästa gång. Ofta finns också rädsla för att familjemedlemmar ska få sämre vård efter klagomålet. 

På mindre orter finns det bara en eller två tandläkare och då blir det också knepigt med klagomålen. IVO:s upplysningstjänst kan därför vara en bra idé för att framför klagomå när det gäller just tandvården. Åtminstone kommer klagomålet med i statistiken och kan leda till särskilda tillsynskampanjer från IVO:s sida.

Till IVO:s information om sin upplysningstjänst
Till IVO:s information hur man anmäler och tipsar
Anmäl till IVO efter att först kontaktat vårdgivaren, patientnämnden eller privattandläkarnas förtroendenämnd

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu