Har någon hört talas om astroturf? Det är ett uttryck för maniulering av fakta genom att vissa personer låter sig framstå som om de tillhör en genuin gräsrotsrörelse och kommer med fakta. Detta trots att de är betalda för att göra inlägg av läkemedelsindustrin, politiker eller andra. Det har blivit ett allt vanligare sätt att påverka oss vanliga människor. Vi manipuleras på ett mycket sofistikerat sätt att tro på budskapet genom att göra oss osäkra på alternativet och genom att se till att sanningen framstår som felaktig, manipulerad och ovetenskaplig. Journalisten Sharyl Attkisson som jobbat på nyhetskanalerna CNN och CBS berättar hur vi manipuleras.

Sharyl Attkisson har genomskådat att många bloggare eller svarare på facebook, twitter eller andra sociala medier är falska. Hon berättar i det inspelade föredraget att läkemedelsindustrin betalar folk eller forskare för att vara aktiva på sociala medier. Samma taktik används av politiker för att få motståndaren att framstå som löjliga och okunniga. 

Sådana fake news finns det gått om även i Sverige  (se tex denna blogg) och har funnits länge. Farten har dock ökat genom att information sprids fort och behändigt via sociala medier. 

Det som utmärker de betalda opinonsbildarna (här kallade astroturf) är enligt Sharyl Attkisson följande: 

1. De använder mängder av adjektiv för att få viss forskning och de som försvarar den att framstå som manipulerade, kvacksalvare, paranoida eller konspiratoriska. De attackerar aldrig själva sakfrågan eller auktoriteten utan de försöker bara underminera och ifrågasätta sanningarna. Exempelvis försöker de få dem som ifrågasätter ett läkemedel att framstå som idioter, ovetenskapliga och mindre kunniga och därmed omyndigförklaras kritiken. 

2. För att hindra den korrekta kunskapen att komma fram manipulerar desa personer nätet genom t ex att ändra i Wikipedia (som många litar på) och eftersom de är betalda har de tid att ständigt ändra tillbaka till felaktiga påståenden. (Detta görs t ex på informationen om Tandvårdsskadeförbundet och informationen om amalgam. Dessa två områden försöker förbundet ideligen korrigera, men felaktigheterna återställs snabbt och Tandvårdsskadeförbundet framställs i ett löjes skimmer).

3. Forskningsrapporter finansieras för att t ex förbättra utfallet av ett läkemedel eller för att biverkningar inte ska synas. Dessa falska forskningsrapporter lyfts fram för att få folk att tvivla. (Så har t ex gjort i amalgamfrågan. Trots mängder av vetenskapliga rapporter som visar dess farlighet är amalgam ännu inte erkänt för att åstadkomma de allvarliga biverkningar som forskare visar).

4. De talar om myter som sprids och att de som försöker säga sanningen är ovetenskapliga (Att framhäva det ovetenskapliga har blivit väldigt populärt i Sverige för att slå ner på de som vill få fram sanningen. Något bevis för att det är ovetenskapligt presenteras aldrig. Det kan t ex gälla amalgamets risker eller att barn kan bli autistiska av kvicksilver i vacciner).

4. Information ges till läkare/tandläkare på konferenser eller seminarier ​av läkare, professorer eller andra med högt förtroendekapitel utan att någon sanning kommer fram (de är betalda för att föra fram ett visst budskap). När någon ifrågasätter preparatet hänvisar doktorn till konferensen och har alltså inget negativt att säga och förstår inte heller riskerna. 

Det finns många exempel på astroturf i amalgamdebatten. Så även om begreppet är nytt så har beteendet funnits länge. Nu har det dock ackelererat till följd av de snabba informationsflödena som sociala medier innebär. Tandvårdsskadeförbundets distrikt har vid två tillfällen blivit så hårt attackerade att ABF inte vågat hyra ut lokaler. Ett tillfälle var i Västerås där en vaccinmotståndare skulle prata om kvicksilver och riskerna för autism och ADHD. Det andra tillfället var i Laxå där Örebrodistriktet arrangerade ett föredrag om autism och att man kan bli fri från sina symtom. Distriktet tvingades dock ändra till annan lokal.

En aktivt mobb på högst ett halvt dussin personer ringde vid dessa tillfällen till lokala ABF och undrade hur studieförbundet kunde hyra ut till sådant som vara ovetenskap. Någon förklaring till vad som var ovetenskapligt gavs inte. Vid båda tillfällena ringde och mailade personerna också till de lokala tidningarna, vilket ytterligare spädde på ABF:s rädsla. Varför de skulle vara rädda för att föra fram ovetenskapliga fakta är höljt i dunkel, men rädslan gjorde att ABF inte längre hyr ut lokaler till Tf-distrikten på dessa orter. Detta trots tidigare och långvarigt samarbete på båda orterna.

Flera exempel finns bland annat påverkan vid ett föredrag som Föreningen för integrativ medicin arrangerade i Historiska museets lokaler om ADHD. Historiska museeet kallade upp arrangörsföreningens representanter och ställa ett antal frågor. När de fick situationen klar för sig gav de sitt fulla stöd till arrangemanget. I det fallet var det argumentet "ovetenskapligt" som användes trots att det var den kände professorn Allen Frances från USA som skulle prata. Exemplen kan mångfaldigas.

Gå inte på de myter som försöker pådyvlas oss. Amalgam innehåller kvicksilver, som är ett farligt gift och som många blir sjuka av. Det är sant och det finns mycket forskningsstöd för detta. Vitamin och mineralterapi behöver många, vilket det också finns forskningsstöd för. Det är inte skadligt att äta vitaminer och mineraler, tvärtom behöver många dessa tillskott. Många manipulerade forskingsrapporter har redan publicerats inom området och fler kommer. Gå inte på myterna och lär dig upptäcka vad som är sant och falskt.

Till föredraget (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu