Acetylsalicylsyra, ett naturligt ämne, salicylsyra, med en acetylgrupp tillsatt för att öka upptaget, saknar de allvarliga biverkningar som finns med de syntetiska preparaten mot värk och inflammation. Flera studier har gjorts för att undersöka om aspirin (Albyl, Magnecyl med flera namn) kan minska risken för cancer, speciellt bröstcancer, men metoderna har varierat liksom resultaten. Övervägande antalet studier, även om de inte är direkt jämförbara,  tyder dock på att aspirin har en reellt skyddande effekt.

Orsaker till varierande resultat kan vara att celler som kan övergå i malignt tillstånd har olika typer av receptorer för olika signaler på cellytan. Det finns två huvudformer och cellerna kan ha en typ av receptor och sakna den andra, ha båda eller inte ha någon, vilket ger fyra olika möjligheter för receptorer. En receptortyp är mottagare för östrogen och progesteron och en annan för en tillväxtfaktor, epidermal growth factor. Vid klinisk efterbehandling efter bröstcancerkirurgi ges olika medicinering för att minska risken för återfall.

En annan faktor som skiljer sig mellan olika studier är att man inte noga skiljt mellan olika doser av aspirin och användningstid. De som regelbundet tar låga doser, under 100 milligram/dag, 3-4 dagar/vecka eller mer, gör det sannolikt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, och de som tar normaltabletter mer eller mindre oregelbundet ofta för att minska värk.

I den nya studien har man analyserat data från 57164 deltagare med avseende på intag av aspirin, dos och tid och intag av andra icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAIDs), typ av receptorer och andra faktorer som kan påverka risken för bröstcancer. Under 10 års uppföljningstid inträffade 1457 fall av invasiv bröstcancer.

Risken för bröstcancer minskade med intag av tre eller fler gånger lågdos aspirin per vecka med cirka 20 %, jämfört med dem som inte intog aspirin. NSAIDs, huvudsakligen Ipren, var marginellt associerade med ökad risk, framför allt för tillväxtfaktor-associerad cancer, men antalet fall var få, och lågdos aspirin med lägre risk för hormon-receptor cancer, vilket också var den vanligaste formen av bröstcancer. Acetaminofen (Alvedon) hade ingen effekt på risken för bröstcancer av någon typ. Högre dos av aspirin, normaltablett, visade ingen minskad risk för cancer.

Även vid studier av cancerceller i odling eller tumörceller som transplanterats till djur visad aspirin en cancerhämmande effekt. Aspirinets positiva effekter kan sannolikt förbättras genom att inta multivitamin/mineraltabletter, men ingen studie har undersökt aspirin och tillskott tillsammans. En mindre studie av drygt 7000 kvinnor som rapporterade att de intog tillskott av vitaminer och mineraler hade 30 % mindre antal bröstcancerfall, jämfört med de som intog några tillskott. Aspirinanvändning undersöktes inte.

https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13058-017-0840-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10549-013-2712-x

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu