Arsenikförgiftning var en vanligt företeelse förr i tiden och ämnet var lättillgängligt och såldes som medel mot ohyra och råttor. Ännu idag är för mycket arsenik ett mycket stort problem i delar av världen, speciellt i Bangladesh där dricksvattnet i borrade brunnar har höga halter. Det finns emellertid arsenikproblem på närmare håll. Barnmat med innehåll av ris har högre halter än EU tillåter, och förhållandet har inte förbättrats sedan EU införde gränsvärden i janurari 2016. En enda av ett stort antal testade produkter har fått lägre halt, men minst hälften har oförändrade eller högre halter.

En studie genomfördes i Nordirland där dricksvattnet har mycket låga halter av arsenik. Forskarna jämförde arsenikhalten i urin från spädbarn hos barn som fick enbart bröstmjölk, en blandning av bröstmjölk och ersättning samt när barnen övergått till fast föda. Man mätte även arsenikhalterna i ett antal födoämnen som är vanliga för småbarn och i livsmedel, inte specifikt avsedda för barn, men som kan användas i barnmat.

Barnmat tillverkas av multinationella bolag och de produkter som finns i Nordirland finns i stor utsträckning även i andra EU-länder, även om det kan finnas olika vanor och preferenser i olika länder.

Forskarna är speciellt oroade för att även låga halter arsenik kan ha negativa och långsiktiga verkningar på barnens utveckling och risk för sjukdomar senare i livet. Man påpekar även att småbarn har en högre ämnesomsättning än vuxna och ett tre gånger högre intag högre födointag i förhållande till kroppsvikten.

Ris ingår i många barnmatsprodukter och ris har oftast tio gånger högre halt av arsenik än andra födoämnen. Ämnet omsätts i kroppen dels som oförändrat oorganiskt arsenik och dels som de metylerade varianterna monometylarsenik och dimetylarsenik, båda giftiga.

Forskarna fann att barn som fick modersmjölksersättning eller både mjölk och ersättning hade högre urin-arsenik än barn som fick enbart modersmjölk om ersättningen var baserad på ris. Ersättning baserad på mejeriprodukter hade lägre arseniknivå. Efter avvänjning fick barnen ännu högre halter arsenik med fem gånger högre halt i urinen. Mätning av födoämnen visade att produkterna i 75 % av produkterna som var speciellt avsedda för barn hade arsenikhalter som översteg EU:s gränsvärde.

Man anger att det finns enkla industrimetoder att sänka arsenikhalten i ris, att tillverkarna bör ange halten på förpackningarna för att stoppa försäljning av produkter med för höga nivåer och att man kan använda ris från odlingsområden med låg arsenikhalt.

Även vuxna kan råka ut för alltför höga doser arsenik om man äter mycket ris och personer med gluten-intolerans kan vara speciellt i riskzonen då ersättningsprodukterna ofta är baserade på ris. Förutom arsenik så innehåller ris ofta högre halter kvicksilver än andra matvaror, förutom fisk. En undersökning från USA, publicerad i tidskriften Epidemiology, visade att personer som åt glutenfritt hade dubbelt så höga arsenikhalter och 70 % högre blodhalt av kvicksilver.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176923
http://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2017/05000/The_Unintended_Consequences_of_a_Gluten_free_Diet.27.aspx

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu