Så gott som alla svenska barn och ungdomar har relativt god tandhygien i och med att de borstar tänderna morgon och kväll. Ändå drabbas vissa personer av mer karies än andra. Nu har två gener identifierats som kan ha med den individuella variationen i kariesbenägenhet att göra. Den som har hög risk bör vara noga med kosten. 

Har man gener som gör det lättare för bakterier att kolonisera tänderna och därmed ge förhöjd risk för karies är det extra viktigt att fundera över sådant som kost och munhygien. De gener det handlar om kallas PRH-1 och PRH-2.

Forskarna i Umeå har nu visat att dessa två gener kan öka risken att bakterier häftar fast på tänderna, vilket i sin tur påverkar bakteriefloran. De har också funnit att genetiskt kariesbenägna individer utvecklar karies från en bred profil av bakterier i normalfloran, medan de som är mer eller mindre immuna mot karies har en snävare bakterieprofil med sjukdomsframkallande typer av S. mutans. Bakterieprofilen varierade inte heller särskilt mycket över tid. 

Detta stämmer med forskning om kroniska infektioner med S. mutans (karies), S. pneumoniae (lunginflammation) och S. pyogenes (tonsillit) som också kännetecknas av att vissa individer utvecklar symptom och kronisk sjukdom, medan andra infekterade individer inte gör det.

– Fenomenet med den individuella variationen förklaras nu av en kombination av genetisk benägenhet och motståndskraft samt hur smittsamma bakterierna är, säger Nongfei Sheng, förstaförfattare till artikeln och verksam vid Umeå universitet.

Hon menar att motståndskraftiga individer har en mikroflora med många godartade bakterier, som kan hålla de dåliga stången. Undersökningen gjordes på 452 svenska ungdomar under en femårsperiod.

Att hålla koll på munhålans bakterieflora kanske blir en framtida undersökningsmetod. Kanske kan man också öka de bra bakterierna genom t.ex. omläggning av kosten. 

Till artikel på universitetets hemsida 
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)