Många larmrapporter kommer om att kosttillskott är skadliga eller att de innehåller otillåtna substanser. I de allra flesta fall gäller detta preparat som används för att bygga muskler. Rapporter kommer också om att dessa preparat innehåller dopningsmedel och droger. Detta har inget att göra med vitamin- och mineraltillskott som Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar sina medlemmar att ta. Det finns alltså ingen anledning att sluta ta sådana näringstillskott som man mår bra av. 

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar eller personer som är känsliga för dentala material och metaller har ofta brister av olika näringsämnen och därmed försämrad avgiftning. Det senare leder till att gifterna ackumuleras i kroppen och så småningom når halter som orsakar symtom i ett eller flera organ. 

Näringsbrister uppkommer till följd av att gifter, psykiska problem eller annat stressar kroppen och att behovet av flera näringsämnen därmed ökar eller för att man har genetiska problem att ta upp eller omsätta vissa näringsämnen och därmed har försämrad avgiftning från början. Kostomläggningar kan förbättra kroppens näringsstatus, men ofta behövs extra tillskott åtminstone en tid. 

Många behöver därför ta tillskott av flera olika näringsämnen. Tänk dock att allt är individuellt och är ett samspel mellan genetiska eller ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Det är också viktigt att läsa innehållsförteckningen för att undvika färg- och smakämnen och andra gifter som tillsats tillskotten. Här nämns några av de kosttillskott  som många tandvårdsskadade har nytta av:

Selen 200-40 mikrogram per dag. Binder kvicksilver och behövs för att kroppens avgiftning ska fungera. 
Vitamin B12 1000 mikrogram per dag. Behövs för att bilda avgiftningsenzymer inklusive för att metyleringscykeln ska fungera bra. Den som har höga homocysteinhalter kan ha problem att ta upp och omsätta vitamin B12 och behöver relativt höga tillskott. När man blir äldre försämras förmågan att ta upp vitamin B12.
Zink 15-30 mg behövs för bildning av flera viktiga enzymer.
Magnesium 400-600 mg. Är viktigt för många av kroppens funktioner och minskar framför allt risken för kramper.
C-vitamin är nödvändigt för många funktioner i kroppen och extra tillskott behövs ofta på 2-3 gram per dag och särskilt om kroppen befinner sig i stresstillstånd t ex på grund av gifter.

Mer finns att läsa i Tandvårdsskadeförbundets broschyr om kosttillskott som kan beställas från förbundet. Dessutom går forskningen framåt och behovet av olika näringsämnen kommer därför att förändras i takt med ökade kunskaper. Hittills har forskningen visat att de erfarenheter våra medlemmar har är riktiga. 

Till artikeln som slår upp att kosttillskott är skadligt (SVT)
Om C-vitamin på Tf:s hemsida
Om vitamin B12 på Tf:s hemsida
Om selen som antidot mot kvicksilver på Tf:s hemsida
Om zink och kostens betydelse på Tf:s hemsida
Om magnesium på Tf:s hemsida

Mycket mer än det vi länkat till ovan finns på Tf:s hemsida. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu