Smärta i ansiktet innebär stora påfrestningar för den enskilda individen. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att många med långvarig smärta där orsaken inte kan fastställas blir betraktade som psykiskt sjuka. Ofta hänvisas till stress, psykiska trauman och liknande. Vår erfarenhet visar istället samband med dentala material eller rotfyllningar. Kanske kan forskningsprojektet vid Malmö universitet öppna ögonen för risker med material respektive rotfyllningar. 

Smärta i ansiktet innebär ofta en svår påfrestning för individen och medför även samhällskostnader för vård och sjukskrivningar. Många patienter relaterar smärtan till käkmuskulaturen och käkleder. enligt professor Birgitta Häggman-Henrikson vid fakulteten för Odontologi vid Malmö Universitet som leder projektet.

Studien omfattar patienter som under åren 2010-2017 gick hos Folktandvården i Västerbotten. Patienterna har fått besvara frågor om smärta i ansiktet.

Studien visar att denna sorts smärta ökar i befolkningen, men allra mest bland kvinnor. Bara 14 procent tillfrisknar, vilket betyder att många går omkring med långvariga smärttillstånd. 

Forskarna menar att det finns samband mellan sådana smärttillstånd och stress, depression samt smärta i andra delar av kroppen. Gemensamt är också att provtagning etc. sällan visar några fysiska fel.

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är dock att många smärttillstånd i ansiktet har att göra med bettfel, dentala material eller rotfyllningar. Vi ser medlemmar som blir bättre eller helt blir av med ansiktsmärtan efter  borttagning av dentala material eller rotfyllningar. Förbättringar efter bettkorrigeringar förekommer också. 

Tandläkare och smärtmottagningar behöver därför kompetensutveckling inom området för att bättre förstå risker med olik dentala material och då främst många olika metaller i samma munhåla samt risker med rotfyllningar. 

Till pressmeddelande från Malmö universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu