Problem kan uppstå om man som patient är missnöjd med klinikens behandling. Det kan handla om att bettet inte slipats in ordentligt, obehagskänsla eller allergi mot det dentala materialet, rotfyllning som ger ömhet eller smärta, krona eller bro som känns alltför stor, proteser som glappar eller av andra skäl inte fungerar. En del tandläkare gör om, drar ut den rotfyllda tanden eller försöker på annat sätt korrigera så att patienten blir nöjd. Andra tandläkare vägrar att tillmötesgå patientens önskemål. 

Tandhälsoförbundet (Tf) får många samtal som handlar om missnöjdhet med behandlingar och det är ofta svårt och nästintill omöjligt för patienten att få korrigeringar gjorda när tandläkaren misslyckats. Klagomål ska sedan ett drygt år tillbaka göras till kliniken där man behandlats, vilken måste besvara klagomålet inom fyra veckor. Därefter kan patienten gå vidare till Patientnämnden om det är folktandvården eller landstingsansluten tandläkare och till Privattandläkarnas förtroendenämnd om det är en privat tandläkare.  

Dessa klagomålsvägar ger sällan patienten hjälp inom rimlig tid. Många betalar då omgörning själva hos en annan tandläkare. I vissa fall kan andra tänder ha skadats och samtal kommer också från personer som genomgått tandreglering som misslyckats och dessa personer brukar uppleva att tungan inte får plats i munnen och att de har svårt att andas när de sover. 

I vissa fall finns möjlighet att få skadestånd, men även det är svårt i Sverige där patienter i hälso- och sjukvården saknar rättigheter. Anmälan om skadestånd görs till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) om det gäller regionernas tandvård eller folktandvården och till privattandläkarens försäkringsbolag eller om hen är oförsäkrad till Patientförsäkringsnämnden.

Ofta kan tandläkaren visa att man handlat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och då är det svårt att få ersättning. Det gäller sannolikt om patienten blivit förgiftad (illamående, värk, extrem trötthet och ögonbesvär (dimsyn eller kikarseende) då Socialstyrelsen fortfarande inte erkänner att man kan bli förgiftad av kvicksilver från amalgam.

För den som inte kommer fram med sina klagomål finns ytterligare en möjlighet och det är att anmäla till IVO (se länk nedan). IVO har inte längre skyldighet att utreda enskilda ärenden, men kan ändå i sin tillsyn ta tag i anmälda ärenden. Så ge inte upp utan ring till IVO om det är svårt att få gehör hos tandläkaren. 

Telefonnummer till IVO:s upplysningstjänst 010-788 50 00
Till mer information om IVO:s klagomålshantering

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu