En norsk forskare har funnit att djupandning förbättrar hjärnans avgiftning sannolikt beroende på att flödet av cerebrospinalvätska i hjärnan ökar. Tidigare har forskare funnit att avgiftning och utförsel av avfallsprodukter främst sker under natten och nu har ytterligare en pusselbit lagts till och det är andningen. 

Avfallsprodukter som bildas i hjärnan tror forskare främst utsöndras nattetid via ett extra stort inflöde av cerebrospinalvätska till hjärnan som sköljer ut gifter och sådant som normalt inte ska finnas där. Främst är det hjärtslagen och andningen som driver flödet av vätska in och ut ur hjärnan. Åtminstone enligt det forskarna har kunskap om i dag. 

Den norske forskaren Vegard Vinje har studerat betydelsen av hjärta och andning på cerebrospinalvätskans flöde i hjärnan. Han har funnit att hjärtats pulsslag har stor betydelse, men att andningen tycks öka volymen av spinalvätska in till hjärnan.

I den studie som gjordes andades patienterna i genomsnitt 15 gånger per minut. Man vet att exempelvis personer som håller på med yoga kan andas endast 5 gånger per minut. Det betyder att andningen är något som går att reglera och lär man sig bra teknik för djupandning ökar möjligheten för hjärnan att bli av med slagg, avfallsprodukter och gifter. 

Andningens hälsofrämjande effekt tror Vinje har en förklaring i just påverkan på spinalvätskans inflöde i hjärnan. Ju större volym som sköljer in i hjärnan desto bättre avgiftning får man troligen. 

Att lära sig andas rätt kan således vara en av flera möjligheter att förbättra avgiftningen. 

Till norsk artikel (forskning.no)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu