I hela Europa är det förbjudet att använda amalgam på barn och på gravida och ammande kvinnor. Anledningen är att dessa grupper är mest känsliga för giftigt kvicksilver. Flera länder har följt Sveriges och Norges exempel och arbetar för totalförbud av kvicksilver i tandvården. Nu har precis amalgamfria veckan inletts och den berömde doktor Mercola använder sin blog för att informera om riskerna med kvicksilver och lovar att donera pengar till arbetet för en amalgamfri värld.  Tf deltar i det internationella arbetet bland annat via organisationen World Alliance for Mercury-Free Dentistry.

Amalgam består till hälften av kvicksilver och resten av andra metaller. Kvicksilver är ett av de giftigaste ämnen vi känner till. Det stör kroppens biokemi, påverkar nerver, lever och njurar och kan orsaka fosterskador, kronisk trötthet, muskelvärk med mera (se mer www.amalgamsanera.nu. Trots det blir inte alla allvarligt sjuka, men de som blir sjuka får ofta svåra smärtor, extrem trötthet, tarmproblem, allergier, koncentrations- och synsvårigheter och mycket mer. De som blir sjuka borde gratis få ta bort sina giftiga fyllningar och i svensk lagstiftning finns en sådan möjlighet. 

Tandvårdsförordningen är dock omgärdad av byråkrati och regler som hindrar och gör det nästan omöjligt för folk att få bidrag för att ta bort fyllningar de inte tål. Det hjälper inte att man har allvarlig sjukdom eller själv kopplar sina symtom till tandfyllningarna. Det som händer är att patienten först får betala för att sätta in giftiga material i tänderna och sedan betala för att ta bort det.  

Trots att amalgam är förbjudet och att kvicksilver är ett känt cellgift blir det allt svårare att få bidrag enligt tandvårdsförordningen. Akilleshälen i dag är läkares ovilja att skriva de nödvändiga intygen, men även den som som fått ett sådant kan ha svårt att hitta en tandläkare villig att lägga tid på att söka bidraget från regionens tandvårdsenhet. Många nekas ändå till slut bidraget och ofta på grund av felaktiga eller ofullständiga läkarintyg. Regionernas tandvårdsenheter har både tandläkare och läkare som ska göra ytterligare en bedömning. Kostnaderna för denna hantering är betydande och till ringa nytta. 

Partiella förbudet i EU har tagits av hälsoskäl, vlket också är det primära skälet till att flera länder nu följer Sveriges exempel att förbjuda kvicksilver i tandvården. I USA har restriktioner beslutats i vissa delstater, men fortfarande sätts amalgam in på barn och på kvinnor som är gravida. Doktor Mercola som har en hälsoblog med miljoner läsare stöttar nu organisationen Consumers for Dental Choice insamling för att ta ytterligare steg i påtryckningarna för att få hela USA amalgamfritt (se länken nedan). 

Tjeckien, Finland, Irland och Slovakien är de länder i Europa som kommit längst i arbetet för ett totalförbud av kvicksilver i tandvården. Det är bra, men folk behöver också hjälp att bli friska. De flesta som har råd tar bort sina amalgamfyllningar utan att söka bidrag, eftersom det är enklast och går fortast. Endast de fattiga söker i dag bidrag och är de enda som syns i regionernas statistik. Tyvärr är avslag vanligt, vilket gör att de flesta fortsätter vara sjuka. 

Tandvårdsskadeförbundet anser att alla som vill ska få möjlighet att gratis ta bort sina amalgamfyllningar. Vinsten blir inte bara den egna hälsan utan även miljön och sjukvården i stort kommer att tjäna på ett sådant förhållningssätt. För att det ska bli verklighet måste Socialstyrelsen vara tydlig i sin information och fortbilda tandläkare och läkare i riskerna med amalgam och kvicksilver. 

Till Dr Mercolas blogg
Till Tf:s hemsida om amalgam

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu