I dag den 1 juli 2018 träder EU:s förbud mot amalgam på barn, gravida och ammande kvinnor i kraft. Ingen tandläkare i något EU-land får nu sätta in amalgam på dessa känsliga grupper. Sverige har varit ett föregångsland och visat att ett amalgamförbud är möjligt. Nu återstår att se hur tandläkare i  olika länder hanterar framför allt lagning av barnens tänder.

Sverige har varit och är ett föredöme när det gäller hela kvicksilverfrågan och det gäller i allra högsta grad användningen i tandvården. En amalgamfyllning består till cirka hälften av kvicksilver. Även om kliniken har amalgamavskiljare tas endast 90-95 % av amalgamet bort, resten försvinner ut i avloppet.

Amalgamfyllningarna läcker ständigt kvicksilver med avgifning av kvicksilverånga till luften eller kvicksilver via avföring och urin som senare kontaminerar reningsverkens slam.  

Tandvården står för en stor del av det kvicksilver som människan släpper ut i naturen och därför är det av  miljöskäl mycket angeläget att stoppa amalgamet. Men amalgamet innebär också stora hälsorisker. I EU har man valt att fasa ut kvicksilver från tandläkarmottagningarna genom att förbjuda användningen på de mest känsliga grupperna dvs barn och gravida. 

Beslutet som nu träder i kraft är en viktig milstolpe för att helt fasa ut kvicksilver från tandvården. Dock krävs effektiv tillsyn i de olika länderna för att förbudet ska få avsedd verkan. 

Trots att Sverige verkligen varit och är föregångare inom området finns åtminstone ett svenkt företag Nordiskt Dental AB som fortsätter att sälja amalgam till andra länder. Det är oklart om amalgamet tillverkas i Sverige eller i något annat land. Svenska politiker bör försöka hitta ett sätt att hindra svenska företag att handla med kvicksilver. 

Systerorganisationer i andra europeiska länder, Världsalliansen för en kvicksilverfri tandvård och Zero Mercury Group som tillhör EEB går nu ut med pressmeddelanden i alla europeiska länder för att uppmärksamma media och regeringar i alla EU-länder om amalgamförbudet som träder i kraft i dag.

För Sverige innebär det dock ingen förändring då vårt förbud kom redan 2009, våra svenska tandläkare kan dock lära tandläkare i andra länder hur man effektivt ersätter amalgam. 

Se pressmeddelandet som går ut i samtliga Europeiska länder i pdf-filen nedan.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu