Äntligen har ett amalgamförbud beslutats i EU. Beslutet gäller från första januari 2025 med undantag för två länder som får längre tid på sig. Samtidigt träder exportförbud av amalgam i kraft. Vi har varit många organisationer som arbetat för detta och Tandhälsoförbundet har all anledning att känna sig stolta över beslutet. 

Trots kraftigt lobbyingarbete från tandläkarorganisationer så har ändå EU fattat beslutet att avveckla amalgam i tandvården till den 1 januari 2025. Det känns helt fantastiskt. Tf var med och bildade World Alliance for MercuryFree Dentistry redan 2010. Det var under det mötet i Stockholm som världens länder beslutade att arbeta för en internationell konvention för att minska världens kvicksilverutsläpp.

Efter det har vi haft gott stöd från olika miljöorganisationer (EEB och Zero Mercury Grout plus Naturskyddsföreningen) och av systerorganisationer i olika länder. De senare har organiserats av World Alliance for MercuryFree Dentistry och det är också den organisationen som varit drivande. Den europeiska koordinatorn Florian Schulze har gjort ett enormt arbete för att träffa tjänstemän och parlamentariker och också anordnat resor till Bryssel för organisationer i andra länder. Det har underlättat personliga träffar med EU-parlamentariker.

På plats i Bryssel har flera parlamentariker bidragit till framgångarna och även svenska regeringens tjänstemän har gjort berömvärda insatser. Tf har hela tiden haft kontakt med svenska tjänstemän och parlamentariker för att uppmärksamma frågorna och också för att bidra med underlag i debatter med mera. Utan detta gemensamma arbete hade vi inte kunnat skörda framgångarna. 

Arbetet har alltså pågått intensivt under 13 år. Först lyckades vi få in amalgamet som ett attachment eller en bilaga till själva kvicksilverkonventionen, det var det första viktiga steget. Därefter har vi följt upp ländernas rapporteringar om hur de arbetar för att minska amalgam i tandvården och sett till att länderna verkligen kommit in med sådana beskrivningar.  

Steg nummer två var att förbjuda amalgam på de mest känsliga grupperna, det vill säga på grupper som kan få allvarliga skador av kvicksilver från amalgam. Det var inte heller lätt och krävde mycket fotarbete av oss ideella organisationer, Sedan 2018 får man inte längre sätta in amalgam på barn under 15 år eller på gravida eller ammande kvinnor. Till skillnad från det svenska amalgamförbudet så var detta förbud av hälsoskäl.

Arbetet för ett totalförbud av amalgam i tandvården har pågått sedan dess, men hela tiden har datum för avvecklingen flyttats fram. Att den svenska avvecklingen av amalgam gick så smärtfritt är en del av framgångskonceptet i EU. I dag finns dessutom betydligt bättre och många fler alternativ till amalgam ute på marknaden. Det finns alltså inga som helst skäl att fortsätta amalgamanvändningen och det insåg parlamentarikerna i EU. 

Det är alltså en stor seger att ha fått EU amalgamfritt. För att få igenom förslaget var man dock tvungen att ge två undantag, vilket innebär att Tjeckien och Slovakien får ytterligare ett och ett halvt år på sig att ta bort amalgam i all tandvård. Det är dock ett mycket bra resultat av över 13 års påverkansarbete. Egentligen hade arbetet startat tidigare då Tf redan tidigare hade  startat en europeisk organisation för att fasa ut amalgam, men det blev aldrig någon riktig fart in den.

Positivt är också att EU förbjudit amalgam av både hälso- och miljöskäl. Det svenska förbudet 2009 togs enbart av miljöskäl, vilket gjort att svenska myndigheter fortfarande inte erkänt amalgam som en hälsorisk. Nu när EU förbjudit amalgam av hälsoskäl och FDA (amerikansk myndighet) har konstaterat att amalgam är en fara för känsliga individer borde väl ändå svenska Socialstyrelsen kunna fatta beslut om att amalgam är en hälsofara.

I samband med det finns anledning att upprätta riktlinjer för säker hantering och borttagning av amalgam, eftersom fortfarande mellan 35 och 40 procent av befolkningen fortfarande har amalgam. 

Se mer Tf:s pressmeddelande
Se nyheter från Europeiska Parlamentet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)