Amalgamfyllningar kan långsiktigt spräcka tänder då det uppstår mikrosprickor. Om detta har Radio Gävleborg gjort ett inslag i dag (19/11). De har också intervjuat politikern Barry Gustafsson som säger att tandläkare bör avgöra vad som är lämpligast och slår fast att Folktandvården Gävleborg inte kan betala för borttagning av amalgam, trots att denna fyllningstyp fasats ut. 

Amalgam spräcker tänder, berättar Tina Selhammar från Gävle i en intervju i radio Gävleborg. Hon har tvingats byta ut ett tiotal tänder som lagats med amalgam och kostnaden har hon fått stå för själv. Detta trots att kvicksilveramalgam förbjöds 2009.

Folktandvårdens ordförande Barry Gustafsson (socialdemokrat) säger till Radio Gävleborg att Folktandvården inte kan betala för borttagning av amalgam. Ersättningsfrågorna borde ha utretts i samband med amalgamförbudet, säger han. Trots ordförandeskapet i Folktandvården tycks han inte ha kunskap om att Tandvårdsförordningens 6 och 7 §§ ger möjlighet till bidrag för fyllningsbyte om man är allergisk eller har varit sjuk länge. 

Reza Thamasebi tandläkare på samma Folktandvård saknar helt kunskaper om riskerna med amalgam. Han har dock uppmärksammat att "när man borrar ut amalgamfyllningar är det många som ... får mer besvär av att ta bort lagningarna" än om man låter dem sitta kvar. Iakttagelsen är riktig, det som saknas är kunskap om varför det blir så.

Man får helt enkelt inte borra i amalgam eftersom det då frigörs så enorma mängder kvicksilverånga att en del blir allvarligt förgiftade. Tandläkaren ska istället försöka spräcka fyllningen och lyfta ut delarna. Patienten måste också ha personliga skydd för att slippa kvicksilverånga och kvicksilveraerosoler och i detta ingår bland annat friskluftsmask. 

Bättre utbildning behövs av både tandläkare och politiker gällande amalgamets giftighet och riskerna för att tänderna på grund av sprickbildning krasar ihop. En del tänder kan rasa samman som ett korthus trots att personen i fråga inte tuggat på något hårt. 

Många lider fortfarande helt i onödan av sina amalgamfyllningar i form av kronisk trötthet, värk i muskler och leder, psykiska besvär och mycket mer. Sjukvården skulle tjäna på att ta bort dem gratis hos alla som vill det. Dessutom skulle det vara bra för miljön. 

Till intervjun med Tina om amalgam som spräcker tänder och intervjun med Barry Gustafsson
Se mer om amalgamsanering på www.amalgamsanera.nu

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu