Engelsk artikel. En vetenskapligt granskad artikel, som klart och tydligt visar att amalgam inte på något sätt är säkert och ger skador på exempelvis nervsystemet och dess utveckling
“kvicksilver exponering ändrar antalet celler och celldelningen, dess inverkan ger negativa bieffekter på utvecklingen neuroner” Bifogad PDF med original artikel nedan

Dear Everyone,
In yet another peer-reviewed study (the third in about a month), “Is Dental Amalgam Safe For Humans? The Opinion of the Scientific Committee of the European Commission” published in the Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2011, 6:2 by Dr. Joachim Mutter of the Department of Environmental and Intigerative Medicine, describes a significant link between Thimerosal (mercury) and autism (attached to this email saved as Is Dental Amalgam Safe for Humans1.pdf in Adobe Acrobat Format).

This investigator describes, “...(the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks from the European Commission) SCENIHR stated that ‘There is no evidence of a causal relationship between dental amalgam and autism’ and ?... that no link has been yet established between vaccines, thimerosal and autism.’”

The investigator then reports [emphasis added]:
“Nonetheless other authors come to opposite conclusions:
‘...mercury exposure altered cell number and cell division; these impacts have been postulated as modes of action for the observed adverse effects in neuronal development. The potential implications of such observations are evident when evaluated in context with research showing that altered cell proliferation and focal neuropathologic effects have been linked with specific neurobehavioral deficits (e.g., autism).’ [252]

...Desoto and Hitlan (2007) in patients diagnosed with autistic disorders found significant elevations in blood mercury levels in comparison with controls [253,254]. Adams et al. (2007) observed significant increases in the mercury levels of baby teeth in infants with autistic disorders in comparison with controls [255]. Mercury in baby teeth mirrors mercury exposure in the womb.

Recent brain pathology studies have revealed elevations in mercury levels and mercury-associated oxidative stress markers in patients diagnosed with autistic disorders. The level of mercury in the urine of autistic children shows an increase of 3-5 times after appropriate treatment with the mercury chelator DMSA compared to healthy children [259]. Autistic children also excrete higher concentrations of coproporphyrine which is specific for mercury intoxication [239,240,260,261]. Detoxification of mercury with DMSA normalizes the abnormal coproporphyrin levels in autistic children [239,240] and led to improvement of symptoms [262]. Additionally, experimental as well as epidemiological studies indicate that mercury exposure is responsible for autism or a deterioration of the disease. Prenatal exposure to maternal amalgam [46,263], maternal thimerosal [46,264] and postnatal sources (mercury from vaccines for the child) together with a genetic sensitivity may trigger autism. In animal experiments vaccination with thimerosal led to symptoms similar to autism265. Epidemiological studies confirm a significant association between low-dose mercury exposure and neurodevelopmental disorders [266][267][268][269][270][271]. Autistic children show decreased levels of the natural mercury chelator glutathione [272]; it is known that mercury is capable of causing this phenomen [273]. In some preliminary therapy studies with chelation therapy led to improvement of symptoms [263]. The Autism Research Institute therefore lists chelation as the most effective therapeutic approach among 88 therapies including 53 medications [274].

Zahir et al. (2005) described that the access of mercury ‘...to man through multiple pathways air, water, food, cosmetic products and even vaccines increase the exposure. Fetuses and infants are more susceptible to mercury toxicity. Mothers consuming diet containing mercury pass the toxicant to fetuses and to infants through breast milk. Decreased performance in the areas of motor function and memory has been reported among children exposed to presumably safe mercury levels [...] Mercury has been found to be a causative agent of various sorts of disorders, including neurological, nephrological, immunological, cardiac, motor, reproductive and even genetic. Recently heavy metal mediated toxicity has been linked to diseases like Alzheimer?s, Parkinson?s, Autism, Lupus, Amyotrophic lateral sclerosis, etc.’[275].

Some studies which found no associations between mercury exposure and autism have severe methodical flaws [245].”

Once again, this new peer-reviewed study, in yet another peer-reviewed journal, by another well-respected, well-published scientific investigator, raises the question of how many studies will it take for an acknowledgement to be made the so-called experts of a link between Thimerosal (mercury) and autism.

Sincerely,

David Geier

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu