Amalgam är största källan till kvicksilverexponering bland befolkningen. Fortfarande har många svenskar amalgamfyllningar kvar i tänderna, vilket kan leda till allergier och överkänslighet eller förgiftning. Genetisk känslighet inklusive dålig avgiftning är bidragande orsaker till att vissa personer är mer känsliga än andra. Trots omfattande forskning har svenska politiker inte förstått problemets omfattning. 

Amalgamfyllningar har omkring 40 procent av befolkningen fortfarande i sina tänder. Främst äldre personer, men även kvinnor i barnafödande ålder kan ha amalgam. Särskilt gäller det kvinnor som kommer från andra länder där amalgam varit eller är tillåtet.

Amalgam består till hälften av kvicksilver och resten är andra metaller. Kvicksilver läcker hela tiden från amalgamfyllningarna främst i form av kvicksilverånga och mycket små nanopartiklar. Mer om man tuggar tuggummi, dricker varmt eller äter salt mat.

Kvicksilverångan dras med inandningsluften ner i lungorna där 80 procent tas upp i blodet och förs till olika organ där det kan ackumuleras.

Djurstudier har visat att vissa individer har gener som gör att de är extra känsliga även för mycket små mängder kvicksilver. De kan bli sjuka av sina amalgamfyllningar tidigt i livet. Forskare som undersökt kvicksilver har funnit att det inte finns någon nedre gräns under vilken kvicksilver är ofarligt.

Förmågan att avgifta kroppen är individuell (genetiskt betingad). En del personer har ett effektivt kroppseget avgiftningssystem, som gör att kvicksilver och andra gifter snabbt förs ut ur kroppen. Andra har genetiskt sämre förmåga till avgiftning. Symtom på förgiftning uppträder i dessa fall ofta i 40- eller 50-årsåldern.

Kvicksilver påverkar kroppens biokemi på många olika sätt och skapar också oxidativ stress. Därför kan amalgam ge upphov till låggradiga inflammationer som i sin tur kan orsaka kroniska sjukdomar.

Mycket forskning finns om risker med kvicksilver liksom om risker med amalgam. Studier från Sverige, Norge och andra länder visar att borttagning av amalgam förbättrar hälsan hos majoriteten av patienterna.

Vanliga symtom är extrem trötthet, värk i muskler och leder, synproblem, magtarmbesvär, irritabilitet och allmänt ökad sjuklighet.

EU:s länder förbjöd redan 2018 amalgam på barn respektive gravida och ammande kvinnor. Anledningen var att dessa grupper är särskilt känsliga för kvicksilver. Fosterskador respektive skador på hjärnan kan uppträda om foster respektive små barn utsätts för kvicksilver.

I början av året (2024) enade sig alla EU:s länder om att förbjuda amalgam till den 1 januari 2025. Detta efter sammanställning av forskningsrapporter, hearings, kommittémöten med mera där det tydligt framgått att amalgam kan skada känsliga individer och att kvicksilver negativt påverkar miljön.

Även FDA i USA har enats om att amalgam är skadligt för känsliga grupper och myndigheten konstaterar att tandläkare inte bör sätta in amalgam på barn, gravida och ammande mödrar och inte heller på känsliga individer, t.ex. njursjuka. FDA kom fram till detta efter sammanställning av forskningsrapporter, hearings med mera.

I Europa, USA och andra länder har amalgam förbjudits av hälsoskäl. Besluten har grundats på gedigna forskningsunderlag, hearings och andra former av utfrågningar.

I Sverige däremot vill Socialstyrelsen, som är ansvarig myndighet, inte ens nämna amalgam i sina nationella riktlinjer för tandvården. Socialstyrelsen informerar inte heller tandläkare om riskerna med amalgam, vilket gör att varken patienter eller tandläkare får personliga skydd för att slippa den giftiga kvicksilverångan som frigörs vid borrning i amalgam.

Alla andra länder anser att kvicksilver från amalgam är skadligt för hälsan, men i Sverige anser myndigheterna endast att det är en fara för miljön. En märklig inställning kan man tycka hos svenska myndigheter. Kan det ha att göra med att Sverige haft flera bolag som sålt amalgam och amalgamkapslar?

Även svenska politiker tycks vara helt ovetande om amalgamets skadeverkningar och dess innehåll av kvicksilver. Liberalernas regionpolitiker Wilhelm Sundman driver frågan om att kvicksilverförgiftning/allergi på grund av amalgam inte är vetenskapligt bevisat och detta utan en enda vetenskaplig referens. Det handlar alltså enbart om Sundmans eget och hans partis tyckande.

Politiker som debatterar utan ett uns av bakgrundsdata ger ingen trovärdighet åt politiken. En politiker ska inte behöva känna till detaljer, men hen ska inte heller okritiskt påstå helt osanna saker. Inte heller ska en politiker slå mot svaga grupper i samhället  eller gå emot FN:s konvention om mänskliga rättigheter eller konventionen om funktionshinder.

När Tandhälsoförbundet frågat Liberalerna om partiet ställer sig bakom Sundmans påståenden får vi inget svar från partiledningen. Det finns ingen anledning att lägga sin röst på Liberalerna i kommande val. Partiet saknar trovärdighet och slår mot svaga grupper i samhället.

Amalgam läcker kvicksilver (se filmen smoking amalgam, engelska)
Genetisk känslighet mot kvicksilver hos möss  (engelska)
Kvicksilver i amalgam och dess toxicitet (engelska)
Mer forskning om amalgamets hälsorisker (engelska)
Amalgamenheten i Uppsala utvärdering visar effekt av amalgamsanering på hälsan (engelska)
Effekter av amalgamsanering i Norge (engelska)
Till mer om det europeiska beslutet att avveckla amalgam (Tf:s hemsida med länkar)
Till mer om FDA:s beslut om amalgam (Tf:s hemsida med länkar)
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård
Till Liberalernas påhopp på Tf och elöverkänsliga

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)