Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar kan ha koppling till tungmetaller. Flera olika gener tycks vara involverade när det gäller risken för demens bland annat APO E-lipoprotein-genen. Kombinationer av gener talas det också om. Intressant för alla kvicksilverskadade är att forskare nu även tittar på kopplingar till tungmetaller. 

Många medlemmar i Tandhälsoförbundet (Tf) har eller har haft problem med kvicksilver från amalgam och ofta också från andra tungmetaller. Nu finns forskning som tyder på att tungmetaller kan sätta på och stänga av olika gener.  Detta skulle kunna påverka risken för Alzheimers sjukdom, men kanske också påverka kroppen på andra sätt. 

En relativt ny artikel redovisar olika gener och mutationer  som kan relateras till Alzheimers sjukdom och annan demens. Artikeln är svår att läsa om man inte har mycket goda kunskaper i genetik. Forskarnas slutsats är dock att de funnit ett antal genetiska variationer som kan öka risken för demens och de menar att detta skapar bättre möjligheter än tidigare att hitta effektiva och individuella behandlingsmetoder.

Ytterligare en ny artikel tar upp tungmetallers roll när det gäller att sätta på och stänga av gener. Det innebär att tungmetallen kan påverka en gen att t.ex. bilda ett visst protein och gällande demens handlar det om ökningen av proteinet amyloid beta och tau-fosforylering vid Alzheimers sjukdom. De tungmetaller som undersöktes var kadmium, järn, arsenik, koppar och litium. Forskarna hoppade således över kvicksilver trots att den är känd för att kunna påverka epigenetiskt. Sannolikt kan även kvicksilver öka risken för demens och Alzheimers sjukdom.

Riskerna med amalgam och dess kvicksilverläckage blir alltså alltmer uppenbara och kan vara en av flera riskfaktorer vid många kroniska sjukdomar. Amalgam har sedan 2009 varit förbjudet i Sverige och ett förbud finns nu även i EU:s alla länder. Men fortfarande har många personer amalgam kvar i tänderna (i Sverige ca 40 % av den vuxna befolkningen). När riskbilden nu ökar borde myndigheterna överväga att gratis byta ut amalgam mot andra mindre giftiga material.

Till artikeln om genetik och demens
Till artikel om tungmetaller och epigenetik

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)