Underbett, överbett, för trångt mellan tänderna och tänder som växer snett. Svenska tandläkare löser det genom att ge barn och vuxna tandställning, ofta i metall. Vanligen tas minst fyra friska tänder bort. Är verkligen tandställning den rätta metoden? Andra alternativ har utvecklats som man bör pröva i första hand. 

I början av 1970-talet intresserade sig tandläkaren och professorn John Mew alltmer för hela ansiktet och dess funktion. Han hade då arbetat en tid med tandställningar för att försöka räta ut krokiga tänder. Nyfikenheten drev honom till att fundera över orsakerna till att tänderna inte fick tillräckligt med plats i munhålan. Han insåg också att naturen knappast hade skapat ett djur där tänderna växte på varandra eller där över- och underkäkens tänder inte kunde mötas.

John Mew utvecklade nu sitt arbete på ett helt nytt sätt och myntade begreppet Orthotropics. Tre viktiga kriterier för behandling ansåg han att det finns:
1. Näsan ska och måste man andas med. Den har bra utrustning för rening och uppvärmning av kall luft.
2. Läpparna ska vara stängda för att näsandningen ska fungera, vilket är fallet hos ursprungsbefolkningar.
3. Tungan ska vila i gomtaket, vilket innebär att denna kraftfulla muskel bidrar till att trycka ut käkarna och forma dem på ett ändamålsenligt sätt.

När dessa tre punkter uppfylls menade John Mew att käkarna kommer att växa och anpassa sig till tänderna och samtidigt utvecklas ansiktet på rätt sätt. Ansiktet ska inte vara smalt och långt som många engelsmäns ansikten utan det ska vara kraftfulla käkar, en haka som sticker fram och tänder som får plats.

Professor Mew ansåg att ansiktet blev vackrare och mer regelbundet med hans metoder. Han utvecklade särskilda tandställningar för att ge support till sitt nya tankesätt. Så småningom utvecklades också träningsmetoder för bland annat tungan och svalgets muskler som också bidrar till att man kan slippa tandställning. 

Tandläkare Weston A Price som forskade om karies och näring fann att ursprungsbefolkningar som ännu inte anammat västerländsk och amerikansk diet hade kraftfulla käkar, inga trångställda tänder och inte heller några kariesangrepp. Vid olyckor då tänder gick av självläkte de utan att tandroten inflammerades. Price var verksam i början och mitten av 1900-talet och fann starka kopplingar mellan friska tänder och kosten. 

Det finns i praktiken tre möjligheter att förbättra käkens tillväxt och därmed att slippa tandställning. Dels handlar det om kosten och särskilt ungdomar behöver tillräckligt med kalcium, magnesium, fosfater och vitaminerna A, D och K2 samt C. Dels handlar det om att andas genom näsan för att skapa förutsättningar för tungan att bidra till käktillväxten. Särskilda övningar för tungan och svalgets muskler har utvecklats liksom löstagbara tandställningar som används för att vidga käken och andningsvägarna. 

För att hitta tandläkare som arbetar orthotropiskt behöver man åka utomlands. I England finns en stor klinik liksom utbildning av tandläkare i orthotropisk teknik. Viktigt är att försöka få barn att andas genom näsan när de sover och helst även under dagen. Men det går alltså att få hjälp att rätta till trångställda tänder, över- och underbett med annat än konventionella tandställningar. 

Risker som är förknippade med tandställningar hos konventionella tandläkare är att bettet försämras, att tungan inte får plats i munnen, att man kan få svårighet att andas och att utseendet förändras till det sämre. Dessutom kan man bli allergisk mot metallerna i tandställningen, vilket kan leda till sveda och värk, kronisk trötthet, hudutslag och mycket mer. Tandhälsoförbundet (Tf) får då och då samtal med sådana berättelser. En del får livslånga besvär.

Se tandstallning.net (svenska)
Till dr Mews klinik i England (engelska)
Till utbildningscentret (engelska)
Till Weston A Price hemsida (engelska)
Tandläkare Steven Lin om Weston Price

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu