Vad kan man ersätta borttagna tänder med? Alla kan inte eller vill inte ha implantat och undrar vilka andra alternativ som finns. Tandläkare är snabba med att föreslå implantat av metallen titan och i en del fall av det keramiska materialet Zirkonia. Andra alternativ finns. 

Tandvårdsskadeförbundet har en broschyr som handlar om material i broar och proteser. Den ingår i den information som skickas ut till nya medlemmar. Du kan bli medlem för att få den eller beställa den till en kostnad av 19 kr. Tf-bladet har haft en artikel om olika alternativ till implantat. Se länken nedan. 

De som är myckt känsliga för olika material avråder Tandvårdsskadeförbundet från att ha implantat. De är dyra och risk för överkänslighet finns. Ibland är käkbenet alltför dåligt för att man ska kunna sätta in implantat ens om tandläkaren försöker bygga upp benet

Zirkonia-implantat förordas framför sådana av titan. Metallen titan läcker alltid titanjoner/partiklar ut i vävnaden. Galvaniska strömmar mellan metaller kan uppstå om man också har guld, amalgam eller andra metaller i tänderna eller någon annanstans.

Alternativen till implantat beror på hur många tänder man saknar och var de sitter. Entandsluckor är enklast att åtgärda. Man kan ha en liten avtagbar tand som hakas fast i tänderna bredvid. Metaller ska aldrig användas till klamrarna, andra alternativ finns. Alternativt kan tandläkaren klistra fast en tand på den ena intilligande tanden eller ta stöd i båda tänderna vid luckan. (Artikel finns i Tf-bladet nr 4)

Om flera tänder saknas blir det knepigare. Delproteser finns som fästs vid befintliga tänder. Hur det görs beror på vilka tänder som finns kvar. Alternativ utan metaller finns i samtliga fall. 

Helproteser finns också där man gör en hel tandrad för överkäken respektive underkäken. Bra och exakt gjorda proteser sitter kvar under förutsättning att käkbenet eller den så kallade kristan är i sådant skick att protesen har något att fästa runt. Detta görs av tandtekniker, men måttagningen görs av tandläkaren. 

Tandläkarens skicklighet har stor betydelse för hur bra protesen passar. I dag görs inte så många proteser och därför finns inte alltid kompetenta tandläkare. En äldre tandläkare har i allmänhet bättre kompetens än en yngre. Viktigt är att provtagningen görs i flera steg under en längre tid och att du som är patient deltar i utprovningen. Man ska aldrig nöja sig med en dåligt fungerande protes. 

Tänk också på att varken implantat eller proteser blir precis som de egna tänderna. Det tar ofta tid att vänja munhålan och tungan vid nya material. Efter en tid brukar de dock accepteras och då fungerar de bra. Se mer här

Till artikel i norska tandläkarbladet
Till artikel om nylon i proteser (NIOM)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu