ALS är en sjukdom som oftast är dödlig och det finns kopplingar till förhöjda metallhalter. Nu har forskare genom att studera barns mjölktänder funnit problem i regleringen av metaller hos dem som senare i livet får ALS. Sjukdomen uppträder först vid 40-50 års ålder eller senare, men nu har forskare funnit att kroppens reglering av metaller är störd redan i barndomen. Ökad kunskap om orsakerna förbättrar möjligheterna till behandling. 

Forskarna undersökte barns mjölktänder och fann att flera metaller var förhöjda hos dem som senare fick ALS. Bland annat var nickel, krom och mangan förhöjda. Kvicksilver kunde inte mätas med den metod som valts för denna studie. Men sannolikt hade förhöjda värden av kvicksilver också hittats. Vissa för kroppen viktiga metaller var alltför låga nivåer och ett exempel som gavs var magnesium. 

Liknande effekter fann forskarna när de undersökte olika musstammar med extra känslighet för att utveckla ALS. Generna har stor betydelse för förmågan att avgifta kroppen från metaller. Hur mycket metaller som tillförs kroppen under livstiden är också väsentligt. Amalgamfyllningar med ständig tillförsel av kvicksilver är således mindre bra hos genetiskt känsliga individer. 

Det handlar om genetiskt försämrad förmåga att avgifta kroppen och ökad exponering av metaller i dagens moderna samhälle. Olle Rehde rapporterade om två patienter med diagnosen ALS som blev friska efter amalgamsanering. 

Flera fallrapporter finns som visar att det går att bli frisk från ALS om åtgärder för avgiftning sätts in tidigt i sjukdomsförloppet.  Det handlar om att ta bort eventuella amalgamfyllningar och andra gifter, lägga om kosten för att minimera gifter i maten och att undvika elektromagnetiska fält som försämrar avgiftningen. Se länkar till några fallrapporter nedan. 

Till forskningsartikeln
Mer forskning om metaller och ALS
Till fallrapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu