Titan kan orsaka allergier av olika slag med feber,  hudutslag och andra symtom. Flera fallrapporter har nu publicerats om sådana besvär som fösunnit efter borttagande av titanskruvar, klips eller implantat. Allergi mot titan är inte inbillning och titan är inte en helt intert metall. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar upplever ofta problem med metaller som kvicksilver, titan, kobolt, palladium och guld. Samtliga finns i dentala material och kan ge symtom i hela kroppen. 

Forskning finns som visar att allergi mot titan kan orsaka symtom i hela kroppen med feber och hudutslag. Tyvärr har läkare och tandläkare undermåliga kunskaper inom titanets risker och tror att materialet är inert och att man därför inte kan bli allergisk. Därför klarar inte heller läkare att diagnosisera känslighet mot titan.

Fallrapporter visar emellertid att febern och andra symtom försvinner då titanet tas bort. Dock är det viktigt att allt titan tas bort då symtomen annars fortsätter, vilket också forskningen visar. 

Observationer som visar att titan kan ge feber gör att även denna metall måste komma upp på listan över ämnen som kan orsaka besvärande symtom. Feber med okänt ursprung, försämrad läknng, utslag eller rodnad på huden är symtom som bör föranleda kontroll av allergi mot titan enligt flera forskare. 

Tandläkarna som skrivit brev till redaktören kompletterar med fallbeskrivningar och säger att de har 35 patiener som exponerades för dentala implantat i titan och som fick biverkningar av dessa. Tandläkarna kontrollerade allergin med hudtester eller lymfocyttransformationstest (ELISA-test) och tog sedan bort titanet. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar provtagning med MELISA-testet.

Alla patienter som ska få ett implantat, skruv eller clips i titan bör tillfrågas om de har släktingar som är känsliga mot metaller, menar några av forskarna. Tandvårdsskadeförbundet anser att man också ska kontrollera om de har flera olika metaller i kroppen, eftersom det ökar risken och också ökar risken för titanförgiftning. Titanförgiftning visas genm att tånaglarna gulnar och ofta är symtomen hosta och bihålebesvär.

 

Till forskningsartikeln (engelska)
Letter to the editor (forskningskommentar, engelska)
Ytterligare en forskningsrapport (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu