Den amerikanska myndigheten FDA har anordnat hearing under två dagar om medicintekniska produkter och hälsorisker. Ett stort problem är hur man ska kontrollera om en människa kan få problem när implantat av olika slag opereras in i kroppen. Linda Nelson presenterade Melisa-testet som ett effektivt sätt att kontrollera för allergier. Hon gav flera exempel på stort lidande som upphörde då implantatet togs bort.

Melisa-testet rekommenderas av Tandvårdsskadeförbundet för att kontrollera om man är allergisk mot metaller och vilka man är känslig mot. Testet är utvecklat av docent Vera Stejskal, som ägnade en stor del av sitt liv åt detta test - först på Astra och därefter som egen företagare. Se mer om Melisa här.

Veras dotter Linda Nelson gav en fin exposé över Vera Stejskals arbete för att få Melisa-testet godkänt och berättade också att utvecklingen fortsätter, trots att Vera Stejskal inte längre finns ibland oss. Många människor har fått sitt liv tillbaka efter att ha förstått vilka metaller de är känsliga för. Linda Nelson gav flera exempel på detta.

Hon menar att många patienter själva måste lägga pussel för att hitta orsakerna till sina allvarliga symtom. Nu inbjöd Linda Nelson FDA att hjälpa till att lägga detta pussel och därmed förhindra att implantat sätts in på personer som riskerar att bli sjuka. Det handlar inte bara om FDA och USA utan om hela världen. 

Se mer denna länk (föredraget hålls på engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu