Allergier eller annan överkänslighet kan uppträda om man är känslig mot dentala material. Allergier uppstår när immunförsvaret är inblandat och kan ge upphov till olika symtom som utslag på huden, irritation i ögonen, astma eller påverka hela kroppen mer generellt. Tandläkare vana att behandla Tandvårdsskadeförbundets medlemmar anser att majoriteten reagerer med allmänna ospecifika symtom. Ofta är det svårt att hitta orsaken och provtagning kan behövas, vilket dock sällan erbjuds i den svenska hälso- och sjukvården.

 Inom medicinen tror man att de snabba allergiska reaktionerna är mest vanliga, kanske beroende på att de är lättast att upptäcka och koppla till olika agens. De som är känsliga för metaller i tänderna eller titanimplantat får dock ofta fördröjda reaktioner vars orsaker kan vara svåra eller omöjliga att spåra för den enskilda inividen och provtagning kan behövas.

Guldallergi kan exempelvis ge symtom flera dagar eller veckor efter exponeringen. Om orsaken är en guldkrona, metallkeramisk krona eller bro påverkas man hela tiden och det kan vara omöjligt att upptäcka orsaken om man inte har lokala symtom. Allergier ger immunologiska reaktioner vilket i sig leder till inflammationer. Ständiga inflammationer kan i sin tur leda till kroniska sjukdomar av olika slag. Även psykiska besvär kan orsakas av metaller som kvicksilver och titan, enligt Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet.

Olika typer av immunologiska reaktioner
Typ I är huvudsakligen IgE-medierad och ger upphov till snabba reaktioner och symtom uppstår 1-6 timmar efter exponering. Mastcellerna aktiveras med utsöndring av histamin och man kan få anafylaxi, urtikaria, astma med mera. 

Typ II karakteriseras av ett cytotoxiskt svar som beror på bildning av IgG-antikroppar, vilket kan orsaka minskad bildning av olika sorts blodkroppar, dvs man får en slags förgiftningsreaktion. Symtom uppkommer inom 1-15 dagar.

Typ III är så kallade immunkomplexmedierade reaktioner på grund av bildning av IgM eller IgG-antikroppar. Den kliniska bilden kan vara till exempel inflammationer i blodkärlen. Symtom kan vara feber, ledsmärtor, urtikaria med mera. Reaktionen är långsam och symtom uppträder först en till tre veckor efter exponering.

Typ IV-reaktionerna är också långsamma, indelas i olika typer och kan yttra sig som eksem, feber med mera. Reaktioner kan uppstå efter 2-6 veckor vid den första exponeringen och vid upprepad exponering uppstår symtom inom ett dygn. 

IgE-reaktioner anses vara vanligast  och det är också dessa som i första hand mäts i vården. Hudtester görs rutinmässigt, men även blodprover kan tas i vilka man kan mäta IgE-antikroppar. Dessa snabba reaktioner är relativt lätta att upptäcka själv.

De långsamma reaktionerna är svårare att förstå orsaken till och blodprov för att undersöka minnesceller, rekommenderas av Tf om metaller misstänks orsaka symtomen. Blodprover för kontroll av immunoglobuliner (Ig) kan ibland fås via vanliga vården, men det finns också laboratorier som erbjuder sådana prover mot betalning. Terapeuter inriktade på funktionsmedicin eller näringsterapeuter kan vägleda när det gäller möjligheter till provtagning.

Urinprover, avföringsprover eller för titan nagelklipp kan visa om man har förhöjda halter av t ex kvicksilver, guld eller titan i kroppen. Då handlar det om förekomst av metaller och man får inget svar på om man är allergisk eller inte. Personer med dålig avgiftning lagrar dock gifter i kroppen och därför är låga värden i urin och avföring inget säkert mått på att man är giftfri. Detsamma gäller hårmineralanalyser.

Läs mer om immunoglobuliner (Ig) här
Se mer om möjligheter att analysera gifter här
Läs mer om analys av inflammationer genom mätning av inflammationsmarkörer här
Analys av minnesceller,  till Svenska kliniker som tar detta prov
Analyser av metaller i avföring med mera

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu