I danska tandläkartidningen har en artikel publicerats som tar upp risker med allergier mot tandfyllningsmaterial. Bland annat skriver författarna att reaktioner inte alltid uppträder lokalt, de kan förekomma var som helst och när som helst under livet. Tandvårdsskadeförbundet anser att tandläkarna behöver bli mer uppmärksamma på allergier mot dentala material eller annat som finns i munhålan som exempelvis piercing.

Allergiska reaktioner är vanliga och oftast handlar det om typ 1- eller typ IV-reaktioner. Tandläkarna bör vara uppmärksamma på reaktioner mot latex, klorhexidin, orala hygienprodukter och dentala material.

Inte alla allergier yttrar sig lokalt som exempelvis lichen eller rodnader. När immunförsvaret reagerar kan symtomen komma även på andra ställen i kroppen. Exempel som tas upp i artikeln är allergi mot nickel, krom, kobolt, kvicksilver i amalgam, guld, metakrylater och kolofonium. 

Det är långt ifrån säkert att en kontaktallergi ger symtom i munhålan som lichen eller rodnader, enligt artikelförfattaren. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har erfarenhet av reaktioner såsom extrem trötthet, mag-tarmbesvär, muskelvärk och hudutslag och ofta även känslighet mot metaller. Smycken, piercing, tatueringar och annat som innehåller metaller kan därför orsaka allergier. I de fall metaller förekommer i munhålan bör tandläkaren kunna ge råd till sina patienter och berätta om riskerna. .

Det är angeläget att tandläkarnas kompetens inom området utvecklas och därför är artikeln i danska Tandlaegebladet intressant. Läs mer via länken nedan.
.Till artikeln i danske Tandlaegebladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu