Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har inte bara besvär med kvicksilver och metaller utan ofta finns även andra överkänslighetsreaktioner. Blir man inte frisk efter sanering av metaller som kvicksilver, guld och titan finns anledning att fundera över andra orsaker som kan påverka immunförsvaret eller interagera med det. Histaminintolerans är något som kan ge effekter liknande allergier, men som inte är en allergi.

Symtom på histaminintolernans kan vara mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, buksmärtor, gaser, ballongmage och diarré), hudbesvär (eksem, nässelfeber, flush, klåda, rodnad), huvudvärk (eventuellt migrän), astmaliknande besvär (nästäppa, nysningar, rinnande näsa), hjärtklappning, hjärtarytmier, blodtrycksfall, brännande känsla i mun och svalg, yrsel.

De påminner mycket om allergier mot metaller, men beror istället på brist på ett enzym som heter diaminoxidas (DAO) vilket är ärftligt och delvis miljöbetingat. Reaktionerna kommer då man äter för mycket aminer som exempelvis finns i rödvin, dessertostar och många frukter. För lite enzym gör att kroppen inte bryter ned aminerna tillräckligt snabbt och de ansamlas i kroppen och påverkar immunförsvaret och man får allergiliknande besvär. Ingefära och nässlor är exempel på antihistaminer som kan lindra symtomen.

Provtagning av DAO kan göras via blodprov (Sahlgrenska sjukhuset). Man ska ha en aktivitet på mer än 10 U/mL och under detta bör dieten ändras och eventuellt kan man ta DAO-enzymer som tillskott. Är aktiviteten under 3 U/mL är risken stor för allvarliga symtom. Aktiviteten av DAO kan tillfälligt försämras av läkemedel som exempelvis antibiotika, morfin med mera. Men även sjukdomar som njursvikt och allergier kan försämras kroppens möjlighet att tillverka DAO.

Till artikel i veckotidningen Allas om symtom med mera
Till information om DAO-brist på Sahlgrenska universitetssjukhusets hemsida om provtagning med mera.
Till LIvsmedelsverkets information om histaminkänslighet eller histaminförgiftning
Recept på kost med låg halt histamin
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu