Frekvent alkoholdrickande ökar risken för parodontit, skriver forskare i en ny rapport. Åtminstone gäller det män som dricker minst ett glas alkohol per dag. Kanske har en del upplevt just detta att tandhälsan försämras vid regelbundet drickande. Alkohol kan dock även ha positiva effekter åtminstone om man har många amalgamfyllningar.

Det forskarna mätte är hur väl tandköttet fäster mot tanden och den så kallade kliniska fästenivån minskade med 34 % vid ett regelbundet alkoholintag av minst ett glas per dag. Detta gällde män. I undersökningen deltog 532 personer mellan 18 och 65 år och de följdes under fem år. 

En förändring vid minst två tänder på över tre millimeter ansågs vara bevis för sjukdomsprogression och ökad risk för parodontit. Det är alltså inte direkt tandlossning då fickdjupet ska vara större, men det ger ändå en indikation på att alkohol ökar risken för parodontit och i förlängningen tandlossning för dem som har sådana anlag.

Alkohol kan dock vara positivt för den som har många amalgamfyllningar då alkohol konkurerera med kvicksilver om enzymet katalas som också bryter ner kvicksilverånga, dvs man minskar risken att kvicksilverjoner etableras i de olika organen.

En del amalgamskadade har säkert självmedicinerat med alkohol. Att byta fyllningar är dock bästa sättet att slippa kvicksilverförgiftning. 

Till den vetenskapliga artikeln (engelska)
Till information i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu