I en debattartikel i Tandläkartidningen tar sju tandläkare upp riskerna med att äldre människor just nu inte har tillgång till tandvård. Personer 70 + har behov av regelbunden tandvård och isoleringen i dagens corona Sverige gör att många äldre avstår från tandvård med de risker detta innebär. Detta är också något som Tandvårdsskadeförbundet tidigt den pågående krisen uppmärksammade.

Av artikeln i Tandläkartidningen framgår att det ofta är svårt att upprätthålla kontakten med personer äldre än 70 år. Att återuppta dessa kontakter nu när snart ett halvårs frivillig isolering genomlevts kommer att kräva mycket från tandläkare och anhöriga.  

Risken är nu att många seniorer får ökad förlust av tänder, kroniska infektioner, tugg- och sväljsvårigheter samt ökad risk för undernäring. Detta är så klart allvarligt och alla behöver hjälpas åt för att äldre personer ska återkomma till tandvården. 

Debattörerna anser att tandläkarna måste riskbedöma sina  patienter och ge resurser efter behov, dvs personer i riskzonen för allvarliga besvär i tänderna måste prioriteras. Tandvårdsskadeförbundet anser dock att särskilda medel behövs då tandvårdbehov hopat sig. Många äldre kommer inte att ha råd med den accumulerade tandvården. 

Viktigt anses det också vara att utveckla mobil tandvård och att utnytta den digitala teknikens möjligheter i möten med patienterna. Bra är att tandläkarna anser att kontakten med den medicinska vården behöver förbättras. 

Till debattartikel om äldretandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu