Bättre diagnostiska metoder har tagits fram för att upptäcka biverkningar av mediciner med mera hos äldre. Ökad känslighet hos äldre är anledningen, vilket sannolikt är applicerbart även på metaller exempelvis från dentala material och implantat. Risken för biverkningar ökar om flera olika metaller finns i kroppen och sannolikt kan de också interagera med mediciner. 

Tandvårsskadeförbundets medlemmar är ofta känsliga för mediciner, metaller och andra gifter. Flertalet personer över 65 år har kvar en eller flera amalgamfyllningar och kan ha så mycket som 10-15 gram kvicksilver i tändernas amalgamfyllningar.

De kan också ha guldkronor, titanimplantat i käke eller höft och kanske en koboltkrombro. Galvaniska strömmar mellan metallerna uppstår, vilket kan påverka kroppens elektriska signalsystem. Förhöjd utsöndring av metalljoner till följd av de galvaniska strömmarna ökar riskerna för symtom. 

Närmare 14 procent av de som är äldre än 75 år har tio eller fler läkemedel som kan interagera med varandra samtidigt som de har tandfyllningar och implantat av olika metaller. Många kan vara sjuka helt i onödan och därför är det bra att Socialstyrelsen föreslår nya diagnoskriterier för att upptäcka biverkningar av "läkemedel och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa".

Utredaren och professorn i geriartrisk farmakologi, Johan Fastbom, säger att äldres symtom kan orsakas av sjukdom, ålderskrämpor och biverkningar av läkemedel och att det kan vara svårt att veta vad som är vad. Därför har nu en checklista tagits fram som utgår från de 15 vanligaste symtomen. Avsikten är en mer orsaksbaserad behandling av symtomen och att beslutsstödet förs in i journalerna. 

Till artikel på Socialstyrelsens hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu