Äldre personer har ofta brist på D-vitamin och vitamin B12. En del av förklaringen är att bildning av D-vitamin i huden respektive upptag av vitamin B12 från tarmen försämras med åldern. Nu har forskare funnit att de som tar tillskott insjuknar kortare tid och får lindrigare symtom jämfört med en placebogrupp. 

Forskarna studerade hur intag av en daglig multivitamin plus zink och extra C-vitamin påverkade personer 55-75 år under en 12-veckorsperiod och detta jämfördes med en grupp som fick placebo.

Försökspersonerna fick självskatta sin hälsa samtidigt som forskarna mätte faktorer som påverkar immunförsvaret inklusive halten D- och C-vitamin samt zink.

Hos gruppen som tog kosttillskott upplevde de äldre kortare sjukperioder med lindrigare symtom än placebogruppen. Halten zink och C-vitamin i blodet var också högre hos dem som fick kosttillskott. 

Äldre får ofta försämrat immunförsvar, vilket ökar graden av inflammationer och försämrar T-cellernas funktion. Forskarna vet att många näringsämnen behövs just för immunförsvaret och det är därför som äldre personer ofta mår bättre av vitamin- och mineraltillskott. 

I detta försök gavs A-vitamin (700 mikrogram), D-vitamin (400 IU), E-vitamin (45 milligram), B6-vitamin (6,6 milligram), folsyra (400 mikrogram), vitamin B12 (9,6 mikrogram), C-vitamin (1 gram), järn (5 milligram), koppar (0,9 milligram), zink (10 milligram) och selen (110 mikrogram).

Mängden är mindre än den som Tandhälsoförbundet rekommenderar vid amalgamsanering. Försöket pågick endast i 12 veckor. Ändå  blev resultatet mycket positivt, vilket föranlett forskarna att föreslå kosttillskott till äldre personer. De menar att tillskotten är tillgängliga, billiga och säkra och bör kunna ges till alla äldre personer.

Hur mycket extra näringstillskott man behöver beror på hur bra upptaget från tarmen är, men också på individuella skillnader i kroppens möjligheter att metabolisera olika ämnen. 

Se mer här (engelska)
Till forskningsrapporten (engelska) 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu