Ett internationellt möte pågår i Geneve (COP3) där världens alla länder diskuterar hur kvicksilver ska fasas ut ur miljön. Ett förslag i Annex A som handlar om att helt fasa ut amalgam till 2024 och att amalgam på känsliga grupper som barn och gravida ska upphöra redan 2021. Förslaget har lagts fram av Botswana, Tchad, Gabon, Guinea-Bissau, Niger and Senegal och stöttas av Sverige och flera andra Europeiska länder. 

Förslaget om amalgamstopp kommer från en grupp afrikanska länder som enats om detta. Schweiz och Peru protesterar främst för att de anser att de behöver bättre framförhållning. Kina protesterar mot förslaget av finansiella och tekniska skäl.

Ett viktigt argument för utfasning av amalgam i tandvården är att hela 21 procent av världens kvicksilver används av tandvården. Miljömässigt blir det alltså en mycket stor minskning om kvicksilver försvinner från den sektorn. Dessutom misstänks att en del av kvicksilvret i tandvården säljs för småskalig guldutvinning.

Både miljö och hälsa har mycket att vinna på ett totalt amalgamstopp. Sverige och Norge har med sina förbud som gällt sedan 2008 respektive 2009 visat att tandvården fungerar alldeles utmärkt utan amalgam. 

Nu hoppas vi att Sverige och andra länder i EU och Asien ska kunna bidra till att baxa igenom ett totalt amalgamstopp till 2024. Tandvårdsskadeförbundet är inte med i Geneve, men där finns flera representanter från World Alliance for Mercury Free Dentistry där Tf är medlemmar. Vi håller tummarna för ett amalgamförbud.

Se mer här
Och här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu