Ett internationellt möte pågår i Geneve (COP3) där världens alla länder diskuterar hur kvicksilver ska fasas ut ur miljön. Ett förslag i Annex A som handlar om att helt fasa ut amalgam till 2024 och att amalgam på känsliga grupper som barn och gravida ska upphöra redan 2021. Förslaget har lagts fram av Botswana, Tchad, Gabon, Guinea-Bissau, Niger and Senegal och stöttas av Sverige och flera andra Europeiska länder. 

Förslaget om amalgamstopp kommer från en grupp afrikanska länder som enats om detta. Schweiz och Peru protesterar främst för att de anser att de behöver bättre framförhållning. Kina protesterar mot förslaget av finansiella och tekniska skäl.

Ett viktigt argument för utfasning av amalgam i tandvården är att hela 21 procent av världens kvicksilver används av tandvården. Miljömässigt blir det alltså en mycket stor minskning om kvicksilver försvinner från den sektorn. Dessutom misstänks att en del av kvicksilvret i tandvården säljs för småskalig guldutvinning.

Både miljö och hälsa har mycket att vinna på ett totalt amalgamstopp. Sverige och Norge har med sina förbud som gällt sedan 2008 respektive 2009 visat att tandvården fungerar alldeles utmärkt utan amalgam. 

Nu hoppas vi att Sverige och andra länder i EU och Asien ska kunna bidra till att baxa igenom ett totalt amalgamstopp till 2024. Tandvårdsskadeförbundet är inte med i Geneve, men där finns flera representanter från World Alliance for Mercury Free Dentistry där Tf är medlemmar. Vi håller tummarna för ett amalgamförbud.

Se mer här
Och här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu