Nyheter

FN kräver stopp för amalgamfyllningar!

Kvicksilver i amalgam kommer att vara en av huvudfrågorna vid FN:s kvicksilverkonfens i Chiba, Japan den 24 till 28 januari 2011
Medlemmar ur ett antal olika NGOs (NGO=Icke statliga organisationer) så väl som tandläkare och forskare från grupper som International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT), kommer att delta i mötet och kräva ett omedelbart förbud mot produkter med kvicksilver som dentalt amalgam. Överläggning nr två av fem, i INC (mellanstatliga förhandlingar) före 2013

Läs mer »

?Bristande tandhälsa hos äldre - en mänsklig tragedi?

Regeringen bör nu i den nya satsningen på äldre med stora vårdbehov säkra att tandvården prioriteras. Dålig skötsel av de äldres tänder ger sämre livskvalitet och en betydande riskökning för andra sjukdomar som lunginflammation och hjärtsjukdom, skriver Magnus Sederholm, Alexandra Charles, Lill Lindfors och Kjerstin Dellert med flera i en replik.

Läs mer »

Advarer Arbeidminister Bjurstrøm mot å anke

Tryggderetten i Norge, har gett två norska tandsköterskor erkännande om att deras arbetsskador beror på deras arbete med kvicksilver och amalgam.
Nu verkar det dock som att Arbeids och velferdsdirektoratet, försöker att överpröva Tryggderettens beslut.
PARAT:s ledare Hans-Erik Skjaeggerud uppmanar Arbeidsministern Hanne Bjruström att inte tillåta detta. “Varken staten eller samfunnet er tjent med slik uverdighet”, avslutter Skjaeggerud.

Läs mer »

Ros i Norge, för svensk studie?

I Norge har man inga problem med att erkänna att tandsköterskorna drabbats av de symtom och sjukdomar som Margaretha Molius, Ann-Marie Nilsson och Mats Hanson pekade på i arbetsmiljöstudien KVICKSILVER I AMALGAM-en arbetsmiljörisk. Enkät tandvårdspersonal 1990-1992. Det lustiga är att man i Norge som Klausén kan få pris och ros för något som dessa ovannämnda skapat i Sverige? Utan deras arbetsinsats med att samla in data och skriva denna enkät, så hade inte Norge kommit till detta beslut.

Läs mer »

Genombrott för Tandsköterskorna i Norge

To tidligere tannlegesekretærer har fått Trygderettens kjennelse for at de har rett på erstatning på grunn av helseskader de er blitt påført under arbeid med det sterkt kvikksølvholdige stoffet amalgam. Det var på tide.

Läs mer »

EU-politiker kovänder: förbjud sparlampor

EU politikerna förda bakom ljuset! Efter en rapport från tyska miljömyndigheten UBA kräver nu några EU-parlamentariker att förbudet mot glödlampor hävs och i stället ska gälla energisparlamporna.
Äntligen har det gott upp en Edison för en del, så nu är de mer upplysta!

Läs mer »

Sida 426 av 448 sidor < Första  < 424 425 426 427 428 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu