Nyheter

Konsumentskydd saknas i tandvården

Om tandläkaren exempelvis felaktigt tagit bort flera tänder och gjort proteser som inte passar blir patienten lidande. Sällan ges rättelse och pengarna tillbaka. Än mer sällsynt är det med skadestånd. I dag hänvisas patienter till tandläkarens försäkringsbolag eller till LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) om det är folktandvården, men i båda fallen är det svårt och mödosamt att få skadestånd eller ens ersättning för den felaktiga tandvården. 

Läs mer »

Titandioxid i tandkräm kan förbjudas

Nanopartiklar finns överallt i tandvården. Nu har nanopartiklar av titandioxid uppmärksammats av forskare i Australien. De menar att det vita färgämnet titandioxid (E171) är negativt för tarmens och munhålans mikroflora. Det kan få allvarliga effekter på folkhälsan. 

Läs mer »

Behövs mer än koriander för avgiftning

Många har svårt att avgifta kroppen från tungmetaller och särskilt gäller för Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Koriander, och då är det bladen man använder, är bra på grund av förmågan att mobilisera kvicksilver och andra tungmetaller från olika organ. Men det gäller att man har något som binder och för ut det frigjorda kvicksilvret tillsammans med koriander. Ramslök har använts till detta men även klorella  fungera bra. 

Läs mer »

Kan immunsystemet orsaka karies?

En ny forskningsstudie visar att det inte bara är bakterier som påverkar risken för kariesangrepp. Även vårt eget immunsystem har ett finger med i spelet. De så kallade neurofilerna skyndar till vid olika angrepp i munhålan och tycks kunna ta sönder kompositfyllningar och orsaka att dentinet bryts ner. Detta har inte varit känt tidigare. 

Läs mer »

Hur många tandläkare fuskar med ersättningen?

Årligen betalar försäkringskassan ut omkring 300 miljoner kronor helt i onödan till tandläkare. Anledningen är fusk med ersättningen och det kan handla om att felaktiga uppgifter om patienten lämnats eller att tandläkaren tagit betalt för arbete som aldrig gjorts. Ofta debiteras patienten också felaktigt, men inte alltid. Det är svårt för patienten att bedöma rimligheten i betalningen och det verkar också vara svårt för försäkringskassans tjänstemän att se fusket. 

Läs mer »

Kvicksilver i modersmjölk

Norska forskare undersökte förekomst av de farligaste tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly i bröstmjölk. De fann att antalet amalgamfyllningar hos modern har större betydelse för halten i bröstmjölken än konsumtionen av atlantisk fisk. Medianvärdet för kvicksilver i bröstmjölk var 0,20 mikrogram per kg. Enligt forskarna behövs bättre information och råd om amalgamets betydelse för kvicksilverhalten i bröstmjölk.

Läs mer »

Sida 3 av 448 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu