Nyheter

Vacciner med dött virus skadligast

En nyligen publicerad forskningsrapport har sammanställt tidigare forskning om vacciner. Studierna har bedrivits under nästan ett halvt sekel och visar att vissa vacciner med levande, men försvagat virus, ökar motståndskraften även mot andra sjukdomar. Däremot har vaccinering med avdödade viruspartiklar ökat dödligheten hos framför allt flickor. 

Läs mer »

Amalgam - riskfyllt för tandvårdspersonal

Tandvårdspersonal i Sverige är utsatta för kvicksilver trots att nytt amalgam inte längre får sättas in. Vid borrning i amalgam frigörs alltid kvicksilverånga och små partiklar som kan sätta sig i hår och hud. Ordentliga utsug och annan skyddsutrustning behövs för att arbetsmiljön inte ska skada personalen.Tyvärr har Arbetsmiljöverket tagit bort tidigare riktlinjer för arbete med amalgam.  

Läs mer »

Många krämpor orsakade av rotfyllningar

Rotfyllningar orsakar många olika symtom, vilket främst beror på att en död rotfylld tand innehåller bakterier och andra mirkoorganismer. Dessa kan spridas till andra delar av kroppen, men de producerar också mängder av gifter som också sprids i kroppen. 

Läs mer »

Tandvårdsrädsla hos ungdomar

Vid Örebro universitet pågår forskning om varför ungdomar uteblir från tandläkarbesök. Delvis är det av rädsla för smärta och delvis på grund av låg prioritering. Mer vanligt är det att utebli från tandläkarbesök om man har låg socioekonomisk status än om man har hög sådan. 

Läs mer »

Magnesium minskar risk för D-vitaminbrist

Under vinterhalvåret får man inte tillräckligt med D-vitamin. Forskning publicerad 2018 visar att tillskott av magnesium kan behövas för att D-vitamin ska tas upp tillräckligt bra. De som har optimala nivåer av magnesium behöver inte lika mycket tillskott av D-vitamin under vinterhalvåret. D-vitamin är också viktigt för tandhälsan.

Läs mer »

Bättre avgiftning

I dag utsätts vi för många olika kemikalier via luft, vatten och föda, men också från tandfyllningar och olika kroppsimplantat. Att kroppen klarar att bli av med dessa gifter är viktigt. En del personer har genetiskt dålig funktion på sin avgiftning, medan andra kan ha näringsobalanser som gör att kroppens möjligheter att utsöndra gifter försämras. Det krävs många olika processer innan gifter kan föras ut ur kroppen. Ett av de viktigaste ämnena är glutation. 

Läs mer »

Sida 3 av 476 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu