Nyheter

Sjuka har inte råd med vården

Sjukvården är en så oerhört viktig samhällsfunktion att den inte får bli en plånboksfråga, skriver Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i Dagens Medicin. Kostnaderna för vården ökar och för den med små marginaler kan det bli oöverstigliga hinder. I Sörmland där primärvården är gratis har antalet som söker vård ökat, vilket tyder på ett större behov än vad plånboken tillåter.

Läs mer »

Eget blod förbättrar läkning

Tandläkare kan använda så kallad PRF-teknik för att påskynda läkning vid extraktion av tänder eller för inläkning av implantat. Då används patientens eget blod som centrifugeras för att skilja ut vita blodkroppar, så kallade blodplättar eller trombocyter samt fibrinogen. Trombocyterna frigör tillväxtfaktor med mera och påskyndar därmed läkning och tillväxt av vävnader. Vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret och minskar sannolikt risken för infektioner efter utdragning av infekterade eller rotfyllda tänder. 

Läs mer »

Kritik mot titanimplantat och metaller

Laurence Evrard, som forskar i Bryssel, beskriver oral galvanism på grund av tandfyllningar av metaller i en klargörande artikel från 2011. Han beskriver i sin forskningsartikel effekter av oral galvanism och berättar också att titan frigörs till vävnaderna runt implantatet. Det senare har nyligen bekräftats i svensk forskning. 

Läs mer »

Jodbrist kan skapa problem med sköldkörteln

Kroppen behöver jod för flera funktioner. Vid brist är särskilt sköldkörteln utsatt. Norska forskare har funnit att landets invånare är i riskzonen för jodbrist och särskilt gäller det gravida och ammande kvinnor vilket kan påverka kommande generationer negativt. I Sverige tillsätts jod i salt i betydligt högre halter än i Norge och risken är således mindre här, De som använder jodfritt salt eller saltar sparsamt på maten kan dock få jodbrist. 

Läs mer »

Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen ska revideras

Socialstyrelsen har i uppdrag att se över tandvårdsförordningen där bland annat fyllningsbyte ingår enligt paragraferna 6 och 7. Nu har Socialstyrelsen gått ut med att en revidering behövs eftersom landsting och regioner hanterar förordningen alltför olika. De stöd som finns i förordningen når inte heller alla. Sedan länge är det känt att bidrag till fyllningsbyte bedöms mycket olika i skilda delar av landet. 

Läs mer »

Bakterier avgiftar från metaller

Många utsätts i dag ofrivilligt för bly, kadmium, kvicksilver, arsenik och krom via dricksvatten och föda. Kvicksilver kommer också från tändernas amalgamfyllningar. Kanadensiska forskare har funnit att bakterier i tarmen kan bidra till kroppens avgiftning genom att binda metaller, föra ut dem och i viss mån sönderdela dem. 

Läs mer »

Sida 3 av 427 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu