Tandvårdsskadeförbundet

Tandvårdsskadeförbundet är tandvårdens patientorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård och att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården. Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige. 

Medlemskap kostar 225 kr per år. Anmäl/betala via hemsidan eller kontakta Peter Wolter. Medlemsregistret hanteras av företaget Föreningssupport/Biszys.

För gåvor, betalning av beställt material etc används Tf:s bankgiro 226-4885 i Swedbank.

Till förbundets stadgar
Till förbundets policy för personuppgiftshantering

Kansli

Tandvårdsskadeförbundets huvudkontor
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
telefontid: Vardagar kl 10-13. Under sommaren är bemanningen ojämn. Ring igen om ingen svarar.
e-post: info@tf.nu eller för medlemsfrågor kansli@tf.nu

Frågor om besvär relaterade till tänderna: fragor@tf.nu

 

Tf-bladet (utkommer med 4 nr/år)

Redaktör
Katarina Mattsson
e-post: redaktionen@tf.nu
 

Ansvarig utgivare
Ann-Marie Lidmark
Vintertullstorget 20
116 43 Stockholm
e-post: lidmark@tf.nu

Styrelse


Förbundsordförande

Ann-Marie Lidmark

Vintertullstorget 20
116 43 Stockholm

tel 070-742 79 57
e-mail: lidmark@gmail.com

Vice ordförande

Ulrika Åberg

Stjärnvägen 29
541 55 Skövde

tel 0500-43 36 42
e-mail: info@tf.nu

Förbundssekreterare

Peter Wolter

Landsvägen 2503
231 73 Anderslöv

tel 070-734 42 59
e-mail: kansli@tf.nu

Förbundskassör

Ingrid Åström

Terminalgatan 4
222 36 Lund

tel 070-518 70 85
e-mail: kassor@tf.nu

Ledamot

Eivor Söderström

Tulleråsen 424
835 98 Offerdal

tel 0640-340 74
 

Ledamot

Karin Öckert

Skolvägen 46
433 61 Sävedalen

tel 076-211 66 65
e-mail: kajsa.ockert@gmail.com

Ledamot

Ulf Lindh

Fyrisgatan 12 A
753 15 Uppsala

tel 070-461 04 78
e-mail: ulf.lindh@ibg.uu.se

Suppleant

Helena Elf

Henriksbergsgatan 38
541 35 Skövde

tel 073-751 94 71
e-mail: elf1959@live.com

Suppleant

Stefan Bergner

Kyrkvägen 4
829 91 Ilsbo

tel 070-512 64 81
e-mail: stefanbergner4@gmail.com

Suppleant

Minna Blom

Dammgatan 19
733 38 Sala

​070-145 22 74
e-mail: minna.blom@live.se

Valberedning sammankallande

Lennart Lundström

Bergsgatan 19 D
852 36 Södra Sundsvall

e-mail: revudden@gmail.com

Valberedning

Fredrik Berglund

Solvägen 8 A
192 66 Sollentuna

e-mail: fred.berglund@swipnet.se

Valberedning

Siw Ingvarsson

 

Lund 194
697 92 Pålsboda

e-mail: siw_i@hotmail.com

 

Valberedning

Anne-Sofie Olsson

Oxhagsvägen 3 A
612 32 Finspång

e-mail: annesofie.uska@hotmail.com

Distrikt


AB Stockholm

Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

 

BD Norrbotten

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Karin Näsman
Bärslingan 18
975 94 Luleå

tel 0920-26 51 36

karinnasman@bahnhof.se

C Uppsala

Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

D Södermanland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194

69792 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

E Östergötland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Ann-Sofie Olsson
Oxhagsvägen 3A
612 32 Finspång

tel 070 25 98 966

 

F Jönköping

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Alf Ahlin
​Vätteslingan 6
​332 31 Gislaved

tel 0371-12 443

alfahlin@hotmail.com

 

G Kronoberg

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Sylvia Ivarsson
Kungvägen 126 B
352 44 Växjö

tel 072 20 43 615

 

H Kalmar

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Lars Adolfsson
Björklundsgatan 8B
59334 VÄSTERVIK

tel 0490-13575

toyotabast@hotmail.com

Distriktets hemsida »

I Gotland

Tandvårdsskadeförbundet
Tills vidare c/o Stockholmsdistriktet
​Adress med mera se ovan

 

M L Skåne

 

 

 

 

 

K Blekinge

Tandvårdsskadeförbundet 
c/o DHS
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg

tel 070 – 524 02 19 

fa.hallberg@gmail.com 

Distriktets hemsida »

 

Tandvårdsskadeförbundet
​c/o Sten Nilsson
Nässelblomsvägen 16
291 55 Arkelstorp

​tel 0340-123 44

stenflisan@outlook.com

N Halland

Tandvårdsskadeförbundet
​Ingen verksamhet för närvarande. Kontaktperson:
Alice Norgren

​tel 0340-123 44

Distriktets hemsida »

O Göteborg

Tandvårdsskadeförbundet
Gibraltargatan 42
41258 Göteborg

tel 031-164108

goteborg@tf.nu

Distriktets hemsida »

P Älvsborg

Tandvårdsskadeförbundet
Distrikt Älvsborg
Drottninggatan 41 2 tr
461 33 Trollhättan

tel 0520-80 606

margaretha.molius@tf.nu

Distriktets hemsida »

R Skaraborg

Tandvårdsskadeförbundet
c/o HSO
Malmgatan 36
53232 Skara

tel 0511-130 14 

kansli.skaraborg@tf.nu

S Värmland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Henric Bergman
Rönnbärsvägen 3
664 51 Vålberg

tel 054-54 26 01

hbhbhb500@yahoo.se

Distriktets hemsida 

T Örebro

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194
697 92 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

Distriktets hemsida »

U Västmanland

Tandvårdsskadeförbundet

Verksamheten administreras av Örebro distrikt, se ovan.

Distriktets hemsida »

W Dalarna

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Inger Hellström
Gamla Fabriksgatan 21
784 68 Borlänge

tel 0243-232744

Distriktets hemsida »

X Gävleborg

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Lisbeth Trempenau
Tröne Hamrane 261

tel 070 921 95 00

l.trempenau@telia.com

Distriktets hemsida

Y Västernorrland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Lennart Lundström
​Bergsgatan 19 D
852 36 Sundsvall

tel 060-125541

revudden@gmail.com

Distriktets hemsida »

Z Jämtland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
​834 33 Brunflo

tel 063-149102

Michael.Haggmark@jamtkraft.se

Distriktets hemsida »

Information och rådgivning

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via förbundets telefon (08-428 92 42) och via distrikten. Frågor kan mailas till fragor@tf.nu

Telefontider är alla vardagar kl 10-13. Ej semesterstängt under sommaren, men vissa dagar kan vara utan bemanning. Återkom ifall du inte får svar.
Helger och röda dagar besvaras inte telefonen. 

Telefontider till distrikten, se respektive distrikt.

Rådgivningen sker i huvudssak ideellt och utgår främst från medlemmarnas erfarenheter, men även tandläkare och läkare bidrar till att besvara frågor. På förbundets hemsidor och i Tf-bladet finns mer information och där publiceras också intervjuer, egna berättelser och forskningssammanfattningar i aktuella ämnen.

Tandvårdsskadeförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige och uppbär statligt organisationsstöd från Socialstyrelsen som funktionshinderorganisation.Bidraget och medlemsavgifterna gör att vi kan hålla ett kansli, informera på hemsidorna och i Tf-bladet samt bedriva intressepolitiskt arbete för att påverka de som arbetar i vården samt politiker på olika nivåer.

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu