Tandhälsoförbundet

Tandhälsoförbundet är tandvårdens patient- funktionshinderorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård och att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården. Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige. 

Medlemskap kostar 225 kr per år. Anmäl/betala via hemsidan eller kontakta Peter Wolter. Medlemsregistret hanteras av företaget Föreningssupport/Biszys.

För gåvor, betalning av beställt material etc används Tf:s bankgiro 226-4885 i Swedbank.
Tf:s årsmöte 2020 är äger rum den 13 juni, se mer Tf-bladet nr 1/2020

Till förbundets stadgar
Till förbundets policy för personuppgiftshantering

Kansli

Tandhälsoförbundets huvudkontor
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
telefontid: Vardagar kl 10-13. Under sommaren är bemanningen ojämn. Ring igen om ingen svarar.
e-post: info@tf.nu eller för medlemsfrågor kansli@tf.nu

Frågor om besvär relaterade till tänderna: fragor@tf.nu

 

Tf-bladet (utkommer med 4 nr/år)

Redaktör
Katarina Mattsson
e-post: redaktionen@tf.nu
 

Ansvarig utgivare
Ann-Marie Lidmark
Kölnagatan 6
120 64 Stockholm
e-post: lidmark@tf.nu

Styrelse


Förbundsordförande

Ann-Marie Lidmark

Kölnagatan 6
120 64 Stockholm

tel 070-742 79 57
e-mail: lidmark@gmail.com

Vice ordförande

Ulrika Åberg

Stjärnvägen 29
541 55 Skövde

tel 0500-43 36 42
e-mail: info@tf.nu

Förbundssekreterare

Peter Wolter

Lottaslundsvägen 47-0
274 94 Skurup

tel 070-734 42 59
e-mail: kansli@tf.nu

Förbundskassör

Sylvia Ivarsson

Kungsvägen 126 B
352 44 Växjö

tel 072-204 36 15
e-mail: yakonsult@gmail.com

Ledamot

Minna Blom

Dammgatan 19
733 38 Sala

​070-145 22 74
e-mail: minna.blom@live.se

Ledamot

Karin Öckert

Skolvägen 46
433 61 Sävedalen

tel 076-211 66 65
e-mail: kajsa.ockert@gmail.com

Ledamot

Ulf Lindh

Fyrisgatan 12 A
753 15 Uppsala

tel 070-461 04 78
e-mail: ulf.lindh@ibg.uu.se

Suppleant

Helena Elf

Henriksbergsgatan 38
541 35 Skövde

tel 073-751 94 71
e-mail: elf1959@live.com

Suppleant

Stefan Bergner

Kyrkvägen 4
829 91 Ilsbo

tel 070-512 64 81
e-mail: stefanbergner4@gmail.com

Suppleant

Ingrid Åström

Terminalgatan 4
222 36 Lund

​070-518 70 85 
e-mail: ingrid.astrom@comhem.se

Valberedning sammankallande

Lennart Lundström

Bergsgatan 19 D
852 36 Södra Sundsvall

e-mail: revudden@gmail.com

Valberedning

Fredrik Berglund

Solvägen 8 A
192 66 Sollentuna

e-mail: fred.berglund@swipnet.se

Valberedning

Siw Ingvarsson

 

Lund 194
697 92 Pålsboda

e-mail: siw_i@hotmail.com

 

Valberedning

Lars Adolfsson

Björklundsgatan 8 B
593 34 Västervik

e-mail: toyotabast@hotmail.com

Distrikt


AB Stockholm

Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

 

BD Norrbotten

Tandhälsoförbundet
c/o Karin Näsman
Bärslingan 18
975 94 Luleå

tel 0920-26 51 36

karinnasman@bahnhof.se

C Uppsala

Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

D Södermanland

Tandhälsoförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194

69792 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

E Östergötland

Tandhälsoförbundet
c/o Samuel Lindskog
Snickaregatan 16 A
582 26 Linköping

tel 08 428 92 42
ostergotland@tf.nu 

 

F Jönköping

Tandhälsoförbundet
c/o Alf Ahlin
​Vätteslingan 6
​332 31 Gislaved

tel 0371-12 443

alfahlin@hotmail.com

 

G Kronoberg

Tandhälsoförbundet
c/o Sylvia Ivarsson
Kungvägen 126 B
352 44 Växjö

tel 072 20 43 615

 

H Kalmar

Tandhälsoförbundet
c/o Lars Adolfsson
Björklundsgatan 8B
59334 VÄSTERVIK

tel 0490-13575

toyotabast@hotmail.com

Distriktets hemsida »

I Gotland

Tandhälsoförbundet
Tills vidare c/o Stockholmsdistriktet
​Adress med mera se ovan

 

M L Skåne

 

 

 

 

 

K Blekinge

Tandhälsoförbundet 
c/o DHS
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg

tel 070 – 524 02 19 

infoskane@tf.nu 

Distriktets hemsida »

 

Tandhälsoförbundet
​Tills vidare kontakta förbundet

​tel 08-428 92 42

kansli@tf.nu

N Halland

Tandhälsoförbundet
​Ingen verksamhet för närvarande. Kontaktperson:
Alice Norgren

​tel 0340-123 44

Distriktets hemsida »

O Göteborg

Tandhälsoförbundet
Gibraltargatan 42
41258 Göteborg

tel 031-164108

goteborg@tf.nu

Distriktets hemsida »

P Älvsborg

Tandhälsoförbundet
tel 070 597 63 27
070 730 85 09

margaretha.molius@tf.nu

Distriktets hemsida »

R Skaraborg

Tandhälsoförbundet
c/o HSO
Malmgatan 36
53232 Skara

tel 0511-130 14 

kansli.skaraborg@tf.nu

S Värmland

Tandhälsoförbundet
Ingen verksamhet f.n.
Kontakta förbundet
tel 08 428 92 42

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida 

T Örebro

Tandhälsoförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194
697 92 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

Distriktets hemsida »

U Västmanland

Tandhälsoförbundet

Verksamheten administreras av Örebro distrikt, se ovan.

Distriktets hemsida »

W Dalarna

Tandhälsoförbundet
c/o Inger Hellström
Gamla Fabriksgatan 21
784 68 Borlänge

tel 0243-232744

Distriktets hemsida »

X Gävleborg

Tandhälsoförbundet
c/o Lisbeth Trempenau
Tröne Hamrane 261

tel 070 921 95 00

l.trempenau@telia.com

Distriktets hemsida

Y Västernorrland

Tandhälsoförbundet
c/o Lennart Lundström
​Bergsgatan 19 D
852 36 Sundsvall

tel 060-125541

revudden@gmail.com

Distriktets hemsida »

Z Jämtland

Tandhälsoförbundet
c/o Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
​834 33 Brunflo

tel 063-149102

Michael.Haggmark@jamtkraft.se

Distriktets hemsida »

Information och rådgivning

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via förbundets telefon (08-428 92 42) och via distrikten. Frågor kan mailas till fragor@tf.nu

Telefontider är alla vardagar kl 10-13. Ej semesterstängt under sommaren, men vissa dagar kan vara utan bemanning. Återkom ifall du inte får svar.
Helger och röda dagar besvaras inte telefonen. 

Telefontider till distrikten, se respektive distrikt.

Rådgivningen sker i huvudssak ideellt och utgår främst från medlemmarnas erfarenheter, men även tandläkare och läkare bidrar till att besvara frågor. På förbundets hemsidor och i Tf-bladet finns mer information och där publiceras också intervjuer, egna berättelser och forskningssammanfattningar i aktuella ämnen.

Tandvårdsskadeförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige och uppbär statligt organisationsstöd från Socialstyrelsen som funktionshinderorganisation. Bidraget och medlemsavgifterna gör att vi kan hålla ett kansli, informera på hemsidorna och i Tf-bladet samt bedriva intressepolitiskt arbete för att påverka de som arbetar i vården samt politiker på olika nivåer.

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu