Tandvårdsskadeförbundet

Tandvårdsskadeförbundet är tandvårdens patientorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård och att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården. Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Till förbundets stadgar
Till förbundets policy för personuppgiftshantering

Kansli

Tandvårdsskadeförbundets huvudkontor
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
telefontid: Vardagar kl 10-13, måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20
e-mail: info@tf.nu

Frågor om besvär relaterade till tänderna: fragor@tf.nu

 


Ansvarig utgivare Tf-bladet

Ann-Marie Lidmark
Vintertullstorget 20
116 43 Stockholm
e-post: lidmark@tf.nu

Styrelse


Förbundsordförande

Ann-Marie Lidmark

Vintertullstorget 20
116 43 Stockholm

tel 070-742 79 57
e-mail: lidmark@gmail.com

Vice ordförande

Ulrika Åberg

Stjärnvägen 29
541 55 Skövde

tel 0500-43 36 42
e-mail: info@tf.nu

Förbundssekreterare

Peter Wolter

Landsvägen 2503
231 73 Anderslöv

tel 070-734 42 59
e-mail: kansli@tf.nu

Förbundskassör

Ingrid Åström

Terminalgatan 4
222 36 Lund

tel 070-518 70 85
e-mail: kassor@tf.nu

Ledamot

Eivor Söderström

Tulleråsen 424
835 98 Offerdal

tel 0640-340 74
 

Ledamot

Karin Öckert

Skolvägen 46
433 61 Sävedalen

tel 076-211 66 65
e-mail: kajsa.ockert@gmail.com

Ledamot

Ulf Lindh

Fyrisgatan 12 A
753 15 Uppsala

tel 070-461 04 78
e-mail: ulf.lindh@ibg.uu.se

Suppleant

Helena Elf

Henriksbergsgatan 38
541 35 Skövde

tel 073-751 94 71
e-mail: elf1959@live.com

Suppleant

Rebekka Bergman

Bondsättersvägen 90
702 30 Örebro

tel 019-23 34 46

Suppleant

Minna Blom

Dammgatan 19
733 38 Sala

​070-1452274
e-post minna.blom@live.se

Valberedning sammankallande

Lennart Lundström

Bergsgatan 19 D
852 36 Södra Sundsvall

e-mail: revudden@gmail.com

 

Valberedning

Fredrik Berglund

Solvägen 8A
192 66 Sollentuna

e-mail: fred.berglund@swipnet.se

Valberedning

Siw Ingvarsson

 

 

 

Lund 194
697 92 Pålsboda

e-mail: siw_i@hotmail.com

 

Distrikt


AB Stockholm

Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

BD Norrbotten

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Karin Näsman
Bärslingan 18
975 94 Luleå

tel 0920-26 51 36

karinnasman@bahnhof.se

 

C Uppsala

Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

D Södermanland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194

69792 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

E Östergötland

Tandvårdsskadeförbundet

Distriktet nedlagt. Kontakta förbundsstyrelsen för mer information och/eller önskemål om att starta upp distriktet på nytt. 

F Jönköping

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Alf Ahlin
​Vätteslingan 6
​332 31 Gislaved

tel 0371-12 443

alfahlin@hotmail.com

 

G Kronoberg

Tandvårdsskadeförbundet
​Ingen verksamhet, kontaktperson:

tel /p>

 

H Kalmar

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Lars Adolfsson
Björklundsgatan 8B
59334 VÄSTERVIK

tel 0490-13575

toyotabast@hotmail.com

Distriktets hemsida »

I Gotland

Tandvårdsskadeförbundet
Tills vidare c/o Stockholmsdistriktet
​Adress med mera se ovan

M L K Region Skåne

Tandvårdsskadeförbundet
Fari Hallberg
Kontakt tills vidare förbundet
 

tel 08-428 92 42 

info@tf.nu 

Distriktets hemsida »

N Halland

Tandvårdsskadeförbundet
​Ingen verksamhet för närvarande. Kontaktperson:
Judith Engels Johansson
Tallgränd 5
305 78 Kvibille

​tel 035-565 12

Distriktets hemsida »

O Göteborg

Tandvårdsskadeförbundet
Gibraltargatan 42
41258 Göteborg

tel 031-164108

goteborg@tf.nu

Distriktets hemsida »

P Älvsborg

Tandvårdsskadeförbundet
Distrikt Älvsborg
Drottninggatan 41 2 tr
461 33 Trollhättan

tel 0520-80 606

margaretha.molius@tf.nu

Distriktets hemsida »

R Skaraborg

Tandvårdsskadeförbundet
c/o HSO
Malmgatan 36
53232 Skara

tel 0511-130 14 

kansli.skaraborg@tf.nu

S Värmland

Tandvårdsskadeförbundet
För närvarande ingen verksamhet. Kontakta förbundsstyrelsen för information.

T Örebro

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194
697 92 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

Distriktets hemsida »

U Västmanland

Tandvårdsskadeförbundet

Verksamheten administreras av Örebro distrikt, se ovan.

Distriktets hemsida »

W Dalarna

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Inger Hellström
Gamla Fabriksgatan 21
784 68 Borlänge

tel 0243-232744

Distriktets hemsida »

X Gävleborg

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Maj-Britt Klockare
Riggargatan 28A
802 86 Gävle

Rådgivning med mera: 
Måndagar kl 9.00-9.30
Tel 08-428 92 41

Distriktets hemsida »

Y Västernorrland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Lennart Lundström
​Bergsgatan 19 D
852 36 Sundsvall

tel 060-125541

revudden@gmail.com

Distriktets hemsida »

Z Jämtland

Tandvårdsskadeförbundet
c/o Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
​834 33 Brunflo

tel 063-149102

Michael.Haggmark@jamtkraft.se

Distriktets hemsida »

Information och rådgivning

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via förbundets telefon (08-428 92 42) och via distrikten. Frågor kan mailas till fragor@tf.nu

Telefontider är alla vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och ondagar kl 19-20.
Helger och röda dagar besvaras inte telefonen. 

Telefontider till distrikten, se respektive distrikt.

Rådgivningen sker i huvudssak ideellt och utgår främst från medlemmarnas erfarenheter, men även tandläkare och läkare bidrar till att besvara frågor. På förbundets hemsidor och i Tf-bladet finns mer information och där publiceras också intervjuer, egna berättelser och forskningssammanfattningar i aktuella ämnen.

Tandvårdsskadeförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige och uppbär statligt organisationsstöd från Socialstyrelsen som funktionshinderorganisation.Bidraget och medlemsavgifterna gör att vi kan hålla ett kansli, informera på hemsidorna och i Tf-bladet samt bedriva intressepolitiskt arbete för att påverka de som arbetar i vården samt politiker på olika nivåer.

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu