Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

TF-bladet nr 1 1999

Läs mer »

Risk med höghastighetsborr

I European Journal of Oral Science rapporteras om risker med tandläkarnas höghastighetsborrar. Rapportens förste författare Marianne Forsell har dessutom påvisat nickel i amalgam. Resultaten är publicerade i en artikel i Swedish Dental Journal.

Läs mer »

Ovanligt med allergisk tandläkare

Trots att akrylatbaserade tandfyllningsmaterial är allergiframkallande är bara en procent av tandläkarna allergiska ? mindre än man tidigare befarat. Ingen av de tandläkare som hade konstaterad akrylatallergi hade varit sjukskriven eller bytt yrke.

Läs mer »

Minsta möjliga exponering av patienten krävs vid borttagning av metaller

Biomedicinskt Dentalcentrum i Uppsala, svarar här Monica Nilsson, ordförande för TF Västmanland, hur man avlägsnar – på för patienten bästa sätt – metallskruvar, stift och kronor. Med metaller avses här titan, guld, etc.

Läs mer »

Kännedom om skyddsföreskrifter bristfällig

TF har under många år försökt att få berörda organisationer, fackliga företrädare och myndigheter att presentera skyddsbladet ex. via fackpressen. Alternativet; att se till att all berörd personal får tillgång till uppgifterna, har inte heller skett. Skälet att neka publicering av detta var, från en facklig journalist, “att man inte ville vara språkrör för TF”.

Läs mer »

Så vann vi kampen mot löss och loppor...

Respekten för kvicksilver var avlägsen på 1800-talet, och långt in på 1900-talet rekommenderades ?gråsalva? som universalmedel mot löss och loppor och mot syfilis.

Läs mer »

Sida 590 av 596 sidor < Första  < 588 589 590 591 592 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu