Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Kan SBU:s trovärdighet och frihet att granska ifrågasättas?

Bengt Järhult svarar på en replik från SBU:s ordförande Nina Rehnqvist.

Två ting flätar sig samman i min artikel SBU legitimerar närings­livets webbplats och i Nina Rehnqvists replik Omvård.se till nytta för patienterna.

Det första är principfrågan: Vad händer med SBU:s trovärdighet när dess ordförande är galjonsfigur i en vinklad debattartikel från Svenskt Näringsliv, SN, i Dagens Nyheter den 1 sep­tember och med i dess ?medicinska råd? för sajten? Det andra är graden av tillförlitlighet i kvalitetsregister: Säger de något säkert om kvaliteten i vården, eller vilseleder de allmänheten?

Rehnqvist påstår i Läkartidningen nr 37/09 att hon sitter i Svenskt Näringslivs råd som ?privatperson?. Det är en omöjlig position för en ledare av ett statligt, oförvitligt, ämbetsverk, som är satt att granska just närings­livets kommersiella intressen.

Läs mer »

Orimligt att vänta tills skräcken för svininfluensa vuxit sig för stor.

Orimligt att vänta tills skräcken för svininfluensa vuxit sig för stor, skriver Marianne Sandor. Svininfluensapandemin har ännu inte tagit sitt grepp om Sverige. Men oron för att smittas stiger, inte minst bland gravida, familjer med små barn och alla som medicinskt tillhör riskgruppen för att bli svårt sjuka, om de smittas med nya influensan A(H1N1).

Myndigheterna vaknar till alltmer och kommer med nya råd eller komplettering av tidigare råd angående Tamiflubehandling och vaccination. Bland andra Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och WHO håller alla på att upprätta sina egna listor över vilka som ska få Tamiflu i förebyggande syfte respektive få vaccin först.

Jag har hela tiden följt dessa myndigheters olika råd och dåd sedan A(H1N1) bröt ut i våras i Mexiko. Jag tillhör dem som förespråkar att statens jättestora beredskapslager av Tamiflu för 260 miljoner kronor nu ska komma till nytta i förebyggande syfte. Efter den så kallade fågel­influensan köpte staten in detta enorma lager ? till vilken nytta? Jo, om vi får en pandemi i Sverige, och där är vi nu!

Läs mer »

Influensaviruset genetiska sammansättning.

I aprilnumret av Nature citerades en forskare som sa: “Var i helvete viruset fick alla dessa gener ifrån vet vi inte.”

“Den nya influensan H1N1 har en genetisk sammansättning som inte setts förut. Viruset är en gåta för virologerna. Omfattande analyser tyder på att svininfluensaviruset består av spanska sjukan-virus från 1918, fågelvirus och två nya H3N2 virus-gener. Debatten om huruvida det kan vara ett genetiskt tillverkat virus fortsätter”

Läs mer »

Kvicksilver i vaccinet oroar dansk specialistläkare!

I Dansk TV vågar man ta upp kritiken mot vaccinationshysterin. Specialistläkare Claus Hancke berättar om riskerna och tar upp bristen på ifrågasättande av vaccinet.

Läs mer »

Nu är vi igång! Tandvårdsskadeförbundet på Bokmässan 2009

Alla är där! Massor av folk redan på förmiddagen!

Läs mer »

Vinnare av biljetter till Bokmässan!

Vi gratulerar de fem som får ta med en vän till Bok & biblioteksmässan i Göteborg. TF bjuder på inträdet. Vinnarna listat här nedan och kommer att meddelas via e-post.

Läs mer »

Sida 544 av 580 sidor < Första  < 542 543 544 545 546 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu