Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Höga halter av kvicksilver läcker ut från tandläkarpraktiker!

En venlig sjæl, den norskfødte Knut Flytlie, praktiserende i Vejle og uddannet bl.a. i Tyskland, har været så venlig at oversætte teksten således: ?Kviksølv i tandlægepraksis?
I tidernes morgen iværksatte jeg en undersøgelse af husstøv fra 30 tandlægepraksis i forbindelse med et doktorarbejde, for at måle koncentrationen af kviksølv. En tandlægestuderende, søn af en tandlæge, gennemførte opsamlingen. Analyserne blev udført af Dr. Schiwara på TOX-Laboratoriet i Bremen.

Läs mer »

Gift i jeans kan ge allergi

Det finns för mycket av ett mögelhindrande medel i jeans som säljs i Sverige. Medlet kan ge allergichocker, sveda och klåda.
Uppgifterna kommer från en undersökning som Plus och Rapport beställt.

Läs mer »

Kemikalieinspektion om Kvicksilver

Läs mer »

Ny konvention om kvicksilver förhandlas i Sverige 2010

Förhandlingarna om en global kvicksilverkonvention kommer att starta i Stockholm i juni 2010. Det står klart sedan världens länder nu enats om en tidtabell för förhandlingarna. Konventionen ska omfatta all slags användning och utsläpp av kvicksilver.

Läs mer »

Regeringens hemsida om kvicksilver!

Läs mer »

Föreläsning i Jönköping!

Tandvårdsskadeförbundet i Jönköping
inbjuder tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan,
Astma-Allergiföreningen och Elkänsligas Förening
till föreläsning!

Läs mer »

Sida 536 av 590 sidor < Första  < 534 535 536 537 538 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu