Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Amalgamseminarium i Stockholm

I samband med överlämnandet av namnlistor om bättre vård för amalgamskadade höll Amalgamskadefonden ett välbesökt seminarium. Där presenterades också den nya boken “Amalgam, hälsa och pengar” av Lena Eriksson.

Läs mer »

Elöverkänslighet

Grunden till kunskap. Att fysik, kemi och teknik nått så långt idag att vi i praktiken behärskar den fysiska materien beror på den grundforskning som avslöjat de lagar och principer och den hundraprocentiga logik och planmässighet som styr materien inom vars och ens område. De fantastiska framgångar som man gjort inom medicinen bygger nästan helt på fysikens, kemins och teknikens grunder och inte på medicinens egen grundforskning. För inom medicinen saknas denna grundforskning.

Läs mer »

Elforskning för vem?

Inlägg till “Hearing om elöverkänslighet” arrangerad av rådet för arbetslivsforskning den 8 mars 2000 i Stockholm

Läs mer »

Reumatism, TNF och kvicksilver

En ny dyr “mirakelmedicin” mot reumatism har nyligen börjat användas. Svåra reumatiker kan slippa värk och få tillbaka rörelseförmågan. Några uppgifter om andelen patienter som förbättras och biverkningar har jag inte sett ännu.

Läs mer »

TF-bladet nr 2 2000

Läs mer »

?DEFINITE? - ett nytt tandlagningsmaterial

Amalgamskadade personer har hittills i huvudsak kunnat välja mellan två typer av tandlagningsmaterial, dvs kompositfyllningar och keramiska inlä gg. När det gäller biokompatibilitet anses keramerna vara bättre än kompositerna. Keramiska inlägg är dock avsevärt dyrare än kompositfyllningar.

Läs mer »

Sida 533 av 545 sidor < Första  < 531 532 533 534 535 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu